Kérjük, támogass minket!

{

Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs.
Valakinek lenni a semmiből.
Nem a legkisebb, hanem a legnagyobb ellenállást keresni.
Csak azt érdemes megcsinálni, ami lehetetlen.

(Hamvas Béla)

Pilisborosjenői Waldorf Egyesület
Bankszámlaszámunk: Magnet Bank 16200137-18542644
IBAN: HU69 1620 0137 1854 2644 0000 0000
Adószámunk: 18129724-1-13

Támogatás küldése

magánszemélyként →

cégként →

Tisztelt Adományozó!

Az iskolánkat létrehozó egyesületünk, a Pilisborosjenői Waldorf Egyesület közhasznú szervezet. Amennyiben cége visszafizetési kötelezettség nélküli egyszeri támogatást nyújt közhasznú egyesületünknek, akkor a társasági adóról szóló törvény* szerinti adóalap-kedvezményt vehet igénybe az adomány 20 %-ának megfelelő mértékben. Tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás, juttatás esetében további 20 %-ának megfelelő, tehát összesen 40%-os mértékben csökkentheti a cége adózás előtti eredményét, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig.

Tartós adománynak minősül: A civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

Az adóalap megállapítása céljából egy igazolást állítunk ki, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt. Kérjük az igazolás ügyében vegye fel a kapcsolatot egyesületünkkel a következő email címen: wiskolapbj@gmail.com

Az igazolás mintát ide kattintva tekinthet meg.

Kedves Barátaink!

Ismét nagy fába vágtuk a fejszénket. Az óvoda létrehozása után és annak organikus folytatásaként iskolát alapítunk Pilisborosjenőn.

Hogy miért? Mert itt, falun még jó esélye van testileg, lelkileg, szellemileg egészséges gyermekeket felnevelni.

Mert a helyi közösségbe akarjuk beágyazni az iskolát, hogy így szerves része lehessen a társadalomnak, ne izolált zárványként működjön.

Mert a hármas tagozódás ideájában mélyen hiszünk, hisszük, hogy ez az “új” együttműködési forma tudná kivezetni az emberiséget abból az egyre mélyebb gödörből, amibe szisztematikusan beleássa magát. Hisszük, hogy itt olyan erőtér jött össze, ahol újabb kísérletet tehetünk arra, hogy mind közelebb jussunk az eredeti impulzus megvalósításához.

Az a szándékunk, hogy a működésünket a szellemi szabadság, a közösségi létben és jogi életben való egyenlőség és a gazdasági testvériség hassa át. Ebben a közegben akarjuk felnevelni a gyermekeket, hogy ők már ebben szocializálódva a világban felelősen, szeretetből teremtő felnőttekké váljanak.

Ezt ugyanúgy küldetésének érzik tanáraink is, és már lassan másfél éve dolgozunk közösen az alapítói körrel azon, hogy ez az idea megvalósulhasson.

Az iskola köré középtávon biogazdaságot tervezünk létrehozni, növénytermesztéssel és állattartással.

Ambiciózus tervek, de minden megvalósult nagyszerű dolog a világon egy ideából, egy szép elképzelésből születik.

Túl vagyunk sok munkán, sok nehézségen. A maroknyi kis csapat kiállta az első próbákat, amiben összekovácsolódtunk, kitartottunk egymás mellett.

A helyi önkormányzattól inkubációs lehetőséget kaptunk a régi iskolaépületben, ami ideiglenes otthonunk lehet a kezdeti évekre. Most, ebben, az embert próbáló helyzetben azon dolgozunk, hogy minden nehézség ellenére 2020. szeptemberben elindulhasson az iskola.

Felújítás, teljes felszerelés áll előttünk, és a hozzánk felvételt nyert 26 család előtt. Ez szeptemberig körülbelül 15 millió forint ráfordítás. Ebből felújítjuk a tantermeket, irodát, orvosi szobát, konyhát és étkezőt, a pvc padlókat fapadlóra cseréljük, a termeket, konyhát, étkezőt felszereljük és berendezzük, az udvarról a műfüvet felszedjük, füvesítünk, növényeket ültetünk, homokozót, mászófás teret alakítunk ki, létrehozzuk az első kis veteményest a gyerekeknek. Az élet él, és élni akar!

Tudsz ebben segíteni? Tudod-e bármilyen összeggel támogatni törekvéseinket? Tudsz-e velünk együtt hinni abban, hogy a világnak változnia kell? És abban, hogy a változás mi magunk vagyunk?

Ha igen, kérjük támogass minket! Bankszámlaszámunk: Magnet Bank 16200137-18542644
Pilisborosjenői Waldorf Egyesület: 18129724-1-13

Hálás köszönettel:
Az iskolaalapító családok és tanárok

Támogatás küldése

magánszemélyként →

cégként →

Tisztelt Adományozó!

Az iskolánkat létrehozó egyesületünk, a Pilisborosjenői Waldorf Egyesület közhasznú szervezet. Amennyiben cége visszafizetési kötelezettség nélküli egyszeri támogatást nyújt közhasznú egyesületünknek, akkor a társasági adóról szóló törvény* szerinti adóalap-kedvezményt vehet igénybe az adomány 20 %-ának megfelelő mértékben. Tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás, juttatás esetében további 20 %-ának megfelelő, tehát összesen 40%-os mértékben csökkentheti a cége adózás előtti eredményét, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig.

Tartós adománynak minősül: A civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

Az adóalap megállapítása céljából egy igazolást állítunk ki, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt. Kérjük az igazolás ügyében vegye fel a kapcsolatot egyesületünkkel a következő email címen: wiskolapbj@gmail.com

Az igazolás mintát ide kattintva tekinthet meg.