Kérjük, támogass minket!

{

Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs.
Valakinek lenni a semmiből.
Nem a legkisebb, hanem a legnagyobb ellenállást keresni.
Csak azt érdemes megcsinálni, ami lehetetlen.

(Hamvas Béla)

Pilisborosjenői Waldorf Egyesület
Bankszámlaszámunk: Magnet Bank 16200137-18542644
IBAN: HU69 1620 0137 1854 2644 0000 0000
Adószámunk: 18129724-1-13

Magánszemélyeknek

Cégeknek

Tisztelt Adományozó!

Az iskolánkat létrehozó egyesületünk, a Pilisborosjenői Waldorf Egyesület közhasznú szervezet. Amennyiben cége visszafizetési kötelezettség nélküli egyszeri támogatást nyújt közhasznú egyesületünknek, akkor a társasági adóról szóló törvény* szerinti adóalap-kedvezményt vehet igénybe az adomány 20 %-ának megfelelő mértékben. Tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás, juttatás esetében további 20 %-ának megfelelő, tehát összesen 40%-os mértékben csökkentheti a cége adózás előtti eredményét, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig.

Tartós adománynak minősül: A civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

Az adóalap megállapítása céljából egy igazolást állítunk ki, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt. Kérjük az igazolás ügyében vegye fel a kapcsolatot egyesületünkkel a következő email címen: wiskolapbj@gmail.com

Az igazolás mintát ide kattintva tekinthet meg.