Bemutatkozunk

{

Csak az üdvös, ha
az emberlélek tükrében
alakítja magát az egész közösség,
és a közösségben
az egyes lélek ereje él.

(Rudolf Steiner)

Történetünk

Pilisborosjenő a budai és a pilisi hegyek peremén fekszik, Budapesttől északnyugatra. A festői völgyben elterülő falu hegyvidéki medencében található, a Nagy-Kevély hegy lábánál. A község zsáktelepülés, Üröm és Óbuda felé nyitott. A falu természetvédelmi terület, szántókkal és erdőkkel közvetlen kapcsolatban. Lakossága 2019-ben több mint 3000 fő, dinamikusan növekszik. Pár éven belül a várható lakosság létszám a kiadott építési engedélyeket nézve és az építési telkeket számba véve 6000 főre fog növekedni. Pilisborosjenő aktív lakossága egyesületbe tömörülve olyan fejlődő faluért dolgozik, mely maximálisan igyekszik megőrizni a hely falusias jellegét, méretét, védettségét, természet közeliségét. Egy olyan faluért dolgoznak, mely nem pusztán lakóházak csoportját, hanem élő, sokrétű közösséget jelent.

Ezt a fejlődő, természettel áthatott közeget választotta otthonául a 2015 szeptemberében megalapított Pilisborosjenői Waldorf Egyesület és az általa létrehozott Gyöngyharmat Waldorf Óvoda, mely 2019. szeptember 1-én ötödik működési évét kezdte meg. Huszonöt kisgyermek és családjaik járnak az óvodába, közülük 17-en a faluban laknak, a többiek a közeli településekről érkeznek. Az óvodának a fenntartó egyesület komoly erők megmozgatásával, magántőkéből, bankhitelből és pályázati pénzekből 2017-2018-ban saját tulajdonú ingatlant vásárolt, azt felújította és kibővítette. Az óvodát fenntartó egyesület tagjai a mindenkori szülők, és az óvónők.

Az egyesületi elnökségben és az óvodai családok egy részében életre kelt az impulzus, hogy az óvoda folytatásaként nyolc évfolyamos iskolát alapítson, évenként egy-egy évfolyammal bővülve.

Ebben az alapítói szándékban alapvető szempontunk volt, hogy ez a falu, a falusi élet, a föld és a természettel való kapcsolat a lehetőségek egészen széles tárházát adja a Waldorf-pedagógiának. A gyermekkort ebben a környezetben szeretnénk ápolni, ezen a helyen szeretnénk, ha gyermekeink iskolába járhatnának.

Másrészt felismerve a mai kor társadalmi kihívásait és Rudolf Steinernek, a Waldorf-iskolák alapítójának a társadalmi hármas tagozódásról szóló eredeti alapító impulzusát megértettük, hogy az iskola több kell, hogy legyen a társadalom számára, mint pedagógiai intézmény.

Harmadrészt a környéken élő és működő pilisi Waldorf-iskolákba nagyon sok gyermek jár, gyakorta maximális létszámmal működnek. E mellett egyre nagyobb igény merül fel a családokban a Waldorf-pedagógiai iskolákra, mely igényt a már működő iskolák nehezen tudják kielégíteni a telítettség miatt.

2019 kora tavaszán iskolaalapító csoporttá vált a kezdeményezésünk és 2019. március 28-án megtartottuk első alapítói találkozónkat. Azóta folyamatosan, kétheti rendszerességgel ülésezünk és végezzük az iskolaalapítási feladatokat. Antropozófiai alapú szellemi munkát végeztünk tavaly Dieter Brüll: Waldorf-iskola és hármas tagozódás című könyve, ebben az évben Michael Spence: Az emberi szellem felszabadítása című könyve alapján. Jelenleg közös művészi munka által keressük megszületni készülő iskolánk nevét és pecsétjét. Hét munkacsoportba szerveződve dolgozunk az alapítással járó feladatokon és kétheti rendszerességgel megtartott alapítói találkozóinkon kívül szervezetépítési műhelymunkát tartunk havi rendszerességgel.

2019. november 8-án benyújtottuk a Magyar Waldorf Szövetség számára névhasználati engedély kérelmünket. Bízva iskolakezdeményezésünk pozitív fogadtatásában dolgozunk a további engedélyeztetési folyamatokon.

A falu szívében álló tizenhárom tantermes régi iskolaépület 2018-tól üresen áll, és a falu önkormányzata keresi a falu hosszú távú céljaihoz illeszkedő hasznosítás lehetőségeit. 2019 decemberében alapító körünk pályázatot ad be az iskolaépület hasznosítására, mely megfelelő helyszíne lehet az alakuló Waldorf-iskolának, és további oktatási, művészeti és kulturális programoknak.

Küldetésünk egy olyan, a faluhoz szervesen kapcsolódó iskola létrehozása, amely túlmutat az oktatáson és a szülőségen, mert megvalósul a tudatos társadalomépítés. A szülők és pedagógusok együttműködésében kiemelt szempont a folyamatos tanulás, közös gondolkodás és önismereti munka annak érdekében, hogy a világ jobb legyen.

Ebben az iskolában célunk, hogy a gyerekek és a felnőttek alkotó erői egyaránt kibontakozhassanak, valamint az alapító és teremtő szülői erők egybeszervezése is megvalósulhasson.

Alapítói szándék

„Szeretnénk létrehozni egy iskolát, ami a Waldorf-pedagógia alapján működik, működésében friss, kreatív és megújulni képes, élő egység. Olyan iskola, ami úgy tud működni, hogy a Waldorf-pedagógia a maga valójában jelen van, egy megemelő szellemi tér. Szeretnénk egy iskolát, amit átjár az antropozófia, amit hármasan tagolt és működő szervezet működtet, részletesen kidolgozott alaplevek mentén, ahol széles körű bevonódás érvényesül. Megbecsült, alkotni tudó pedagógus közösség működteti, ahol a pedagógiai kollégium foglalkozik antropozófiával.”

„Mindezt családias hangulatban, szimbiózisban a minket körülvevő közelebbi és távolabbi térrel, békében és együttműködésben a természettel, a földdel, a növényekkel és állatokkal. Összekapcsolódva a helyi meseterekkel, a közvetlen közegünkkel, az otthonihoz mérhető színvonalú fizikai környezetben, ahol minden gyermek a maga tapasztalásában ismerheti meg a világot.”

„Egy iskolát szeretnénk életre hívni, ahol meleg, barátságos, szeretetteli közegben élhet együtt minden felnőtt és gyermek. Egy hangos, dalos, nevetős, bizalmon, tiszteleten és egymás elfogadásán alapuló közösséget képzelünk el, amit áthat a szeretet.”

„Legyen ez az iskola szinergiában a természettel, biztosítson stabilitást a ritmusban és azon túl is. Kapcsolódjon a közvetlen környezetéhez is, lehetőleg építsen helyi erőforrásokra.”

„Cél, hogy az intézmény egy békés sziget legyen, ahová megnyugodni járnak a gyermekek. Egy támogató közösség, egy társasági tér, amelynek tagjai nemcsak a közös célt, hanem egymást is támogatják, s a gyerekek, gyerekek maradhatnak.”

„Kiemelt célunk, hogy megbecsült munkatársai legyenek a közösségnek méltó javadalmazás által. Hogy motivált, értékelt és megbecsült tanítóink legyenek.”

„A leendő szervezetre vonatkozóan azt szeretnénk elérni, hogy gazdaságilag stabil, szorító tényező nélküli, a jövőben is fenntartható intézményt hozzunk létre, ami stabil mind a személyi (pedagógusi), mind gazdasági tekintetben, ezen két esetleg ellentétes energiájú tényező szimbiózisa által.”

„A távolabbi jövőben azt szeretnénk, hogy új együttműködési mintát tanítson iskolánk a benne élőknek, hogy gyermekeink által mi szülők is tanuljunk, ezáltal segíthessük őket, hogy világunk szebb irányba változzon.”

Bemutatkozik az alapító kör


Verba Judit

Eredeti szakmám pszichológus. Négy gyermekünkkel élünk Pilisborosjenőn. Aktív tagjai vagyunk nemcsak a Waldorf közösségnek, hanem a helyi közösségeknek is.

Tizenkét éve járunk a gyermekeinkkel az Óbudai Waldorf Iskolába. A legnagyobb a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnáziumban 12. osztályos, a legkisebb másodikos.

Alapítója vagyok a Pilisborosjenői Gyöngyharmat Waldorf Óvodának, és hat éve a fenntartó egyesület elnöke. Az óvodát az alapítása óta eltelt négy évben mind fizikai mind szellemi értelemben stabilizáltuk. Saját, az egyesület tulajdonában lévő épületben és kertben cseperedhetnek a gyerekek. Tavaly óta építjük a szülők iskoláját, ahol a hármas tagozódás témakörével kezdtünk foglalkozni.

A Szabadságra Nevelésért Alapítvány kurátoraként pedig évek óta segítjük a hazai Waldorf- intézmények fejlődését, stabilizálódását.

Miért vagyok az alapító kör tagja, hiszen nekem már nem fog gyermekem járni ebbe az iskolába?

Erősen foglalkoztat a hármasan tagolt intézmény működése, az, hogy hogyan lehet ezt egyre jobban és jobban csinálni. Úgy érzem, tudunk még ebben fejlődni. Három éven át vettem részt a Kőrösi Ákos által indított Vezetői Kerekasztal és Jövőképző képzésein, ahol megerősödtem ebben a célkitűzésben. Ezen felül hiszek abban, hogy a falu az a közeg, ami még gyógyítani képes gyereket és felnőttet egyaránt. Pilisborosjenőt, mint zsákfalut ideális helynek látom a gyermeknevelésre és iskolára. Itt még lehet benne élni a természetben, lehet valódi dolgokból tapasztalatokat szerezni. Tervünk egy biogazdaság létrehozása az iskola mellett, ahol valódi földműveléssel, állattartással is foglalkozhatnának a gyerekek, és amelyet megnyitnánk a helyi, állami iskola számára is, mint tangazdaságot.

Foglalkoztat a Waldorf-iskola faluba ágyazottságának lehetősége. Hogyan lehet élő kapcsolatban Pilisborosjenővel úgy, hogy a szellemiséget tisztán képviseli.


Medvecki Réka

3 gyermekünk van: 13 éves iker lányok és egy 4 éves fiúcska, aki a PBJ Waldorf-óvodába jár. Mindig is közel állt a nevelésünkhöz a Waldorf-pedagógia és a spiritualitás, mégis kezdőnek számítunk. Ami miatt itt van a helyünk, az az átfogó szellemiség, ahogyan a világhoz és ezen belül gyermekeinkhez is viszonyul a Waldorf. A pilisborosjenői Waldorf-iskola életre hívásában a civil (pályázati) tapasztalataimmal, közösségi tevékenységeim révén a faluval való kapcsolatteremtéssel, ill. a kulturális-művészeti rendezvények által a kommunikáció területén vállalok a legtöbbet.

De nagyon fontosnak érzem az iskolaalapítási folyamatban a gyermekeink számára mutatott példát, illetve a személyes fejlődési, tanulási lehetőséget, amit már a kezdeti lépések során is megtapasztalhattam. Hálás vagyok az alapítói közösségnek, hogy részese lehetek ennek


Molnár András

Három gyermekünk van, és az ő növekedésük napról napra kihívások elé állít bennünket – úgy érezzük, hogy a Gyöngyharmat Waldorf Óvodában megtaláltuk azt a szellemiséget és a Waldorf-pedagógiának azt a megvalósulását, amely segíti gyermekeinket a szabadságra növekedésben. Az, hogy kapcsolatba kerültünk az Óvodával, arra hívott bennünket, hogy mi is támaszai legyünk, s hogy tegyünk érte. Így vállaltam részt az Óvoda saját épületbe költözésének szervezésében, az Egyesület vezetésében, s ennek folytatásaként kapcsolódtam be az Iskola születésébe is. Bízom benne, hogy ez az Iskola sok gyermeknek, tanárnak, szülőnek gazdagítja majd életét!


Papp Melinda

Húsz évvel ezelőtt találkoztam először a Waldorf-pedagógiával Németországban, akkor még csak közvetett módon.  Ottani barátnőm kislányának kerestünk megfelelő óvodát. Aztán évekig tartogattam, ápolgattam magamban azt a vágyat, hogy egyszer majd a gyerekeim egy ilyen iskolába járhassanak. Erre akkor nyílt lehetőség, amikor Magyarországra költöztünk, és lakás keresésünk elsődleges szempontja a gyerekeink Waldorf-iskolájának elérhetősége volt. Nagyfiunk 5-8-as évfolyamot tudta már a Sashalmi Waldorf Iskolában tölteni. Kisebb fiunk az egész ciklust, most kilencedikes a Regiben. Kicsi lányunkat pedig már itt szeretnénk látni az induló pilisborosjenői Waldorf-iskola első osztályában. Családunknak, nekünk szülőknek és gyermekeinknek, rengeteget adtak ezek az évek. Jó lenne minél több gyermek és család számára lehetővé tenni a Waldorf-pedagógia megismerését, esélyt adni arra, hogy a sok szép és jó, amit ez a mindent felölelő élet- és világszemlélet ad, eljuthasson sok-sok emberhez.


Jordán Éva

A családommal 6 évvel ezelőtt költöztünk Pilisborosjenőre, 3 kisfiunk van. Ideköltözésünk után nem sokkal a legnagyobb fiam óvodáskorú lett. Már a tágabb családunkban voltak Waldorfosok és tőlük tájékozódva, az ő szemléletüket megismerve, úgy éreztük, hogy ezt szeretnénk mi is adni a gyermekeinknek. Épp ebben az évben nyitotta meg a kapuit a faluban a Gyöngyharmat Waldorf Óvoda, ahova így nem is volt kérdés, hogy jelentkezünk. Ezt követően egyre aktívabb és tudatosabb tagjai lettünk az óvoda közösségének, mert azt láttuk, hogy először a legnagyobb, majd most már a második gyermekünk is boldog, kiegyensúlyozott itt. A legnagyobb fiunk jelenleg az Óbudai Waldorf Iskola 2. osztályába jár.

Évről évre egyre jobban kezdett érdekelni a Waldorf- pedagógia és annak szellemi háttere, ezért több közösségi tevékenységbe, szellemi munkába bekapcsolódtam, hogy ezeken keresztül is megismerhessem és a családom mindennapi életébe is beépíthessem. Végzettségemet tekintve közgazdász controller vagyok, ezért többek között az óvoda gazdasági, pénzügyi, pályázati területein lévő feladatokban veszek részt, illetve az elnökségben is szerepet vállaltam. Mikor felmerült az ötlet egy új iskola létrehozásáról, úgy éreztem, hogy nekem is itt a helyem. Nem csak amiatt, mert a mi két kisebb gyermekünk is itt, a saját falujában kezdhetné meg Waldorf tanulmányait, hanem amiatt is, hogy ezt a szemléletmódot, módszertant még több gyermek számára elérhetővé tehetjük, ráadásul mindezt egy gyönyörű falusias, természeti környezetben.


Mosolygó Viktória

Emlékszem arra a pillanatra, amikor megpecsételődött a viszonyom a Waldorf-irányzattal. Rátaláltam egy iskola honlapján a gyerekek füzeteit bemutató részre, sose láttam ilyet előtte, csak ámultam. Gyerekek ilyen füzeteket, rajzokat készítenek az iskolában? Erre van idő? Így is lehet ezt csinálni? Azonnal elkezdtem utána olvasni, ahol csak tudtam.

Több mint 10 éve életem része a Waldorf-pedagógia. Ekkor léptünk be legnagyobb gyermekemmel egy Waldorf-óvoda küszöbén. Két évig jártunk baba-mama csoportba, majd 3 évig óvodába. Rengeteget kaptunk és fejlődtünk itt együtt. Azóta Ő hetedikes már, és ennyi idő alatt számtalan rácsodálkozásom volt, és megerősödött bennem a hit, hogy ez a legjobb a gyerekeknek. Itt igazán az történik velük, ami a fejlődésüket szolgálja. 1 éve költöztünk Pilisborosjenőre, ami szintén nagy lépés az életünkben, mert így a két kisebb gyermekünk az itteni Waldorf-óvodába járhat. A falusi környezet lelassította az életünket. Pilisborosjenő teljesen ideális hely egy Waldorf- intézménynek, ahol a természet közelsége kézzel fogható, és rengeteg lehetőséget kínál. Nagyon szeretném, ha a gyerekeim a falun belül tudnának Waldorf- iskolába járni. A falun belül is aktív közösségi élet van, amibe úgy gondolom, jól beilleszthető lenne egy Waldorf-iskola, és a gyerekeken keresztül a Waldorf-módszer egyre több felnőttnek is tudna szellemi kapaszkodót adni.


Kovács-MajorNóra

Férjem 10 éve foglalkozik antropozófiával, Rudolf Steiner szövegei által. Mikor első gyermekünk született, akkor javasolták neki a Waldorf-pedagógiát, ovit és iskolát egyaránt. Én ekkor kezdtem utána olvasni a Waldorf- pedagógiának, amivel azonnal azonosulni tudtam. Idén második éve járunk a Gyöngyharmat Waldorf Oviba, amivel nagyon elégedettek vagyunk. Van egy kisfiúnk, egy kislányunk és márciusra várjuk 3. gyermekünk. Nagyon örülnénk, ha létre tudna jönni Pilisborosjenőn egy Waldorf-iskola, amely valóban az antropozófia talaján nyugszik. A gyermekek megtapasztalhassák a földi élet valóságát, közel a természethez.


Csonka Írisz

Csonka Írisz vagyok, két gyerekes büszke édesanya. 4 éve élünk Pilisborosjenőn, a természet szeretete vezérelt imádott falunkba bennünket.

A családunknak minden új a Waldorf-pedagógiával kapcsolatosan, nyitottak vagyunk, tetszik nekünk ez a lelkesedés, közösség kovácsoló szellemiség, amit az iskola alapítása közben tapasztalunk. A közösség ereje mindenre képes.

Nagyon boldoggá tenne bennünket, ha kislányunk a tanulmányait a Pilisborosjenői Waldorf iskolában kezdhetné meg jővő évben.

Kislányom megkérdezte az előbb, hogy mit írok, elmeséltem neki. Azt mondta anya ebbe nekem is van gondolatom 🙂 Szóval az Ő bemutatkozását és vágyait közvetítem:

“Frank Róza Sára vagyok, 6 éves vagyok, ősztől sulis leszek. Nagyon kedves sulit szeretnék, ahol minden gyerek jó hozzám és megoszthatom a sok-sok szeretetemet, ami van bennem. Biztos lesznek ott hancurozó barátaim és zsebpénzeim. És a tanítónénik biztos kedvesek lesznek hozzám. Nagyon szeretlek Waldorf suli 🙂 Álomszép iskola leszel. ”

3 éves Olivér fiam sem maradhatott le a nővérétől: “Felépült iskolát szeretnék, zöld színűt, kacagót. Pilisjenőn (értsd: Pilisborosjenő) 🙂 ”

Gyermekeink ezt szeretnék, szóval mi sem tehetünk mást, megteremtjük Nekik!


Amár Zoltán

Hat gyermekem van, a két legidősebb már elhagyta a családi fészket, önálló felnőttek. Ők hagyományos iskolába jártak, míg a többi négy részben vagy egész végig Waldorf-intézményben tanulhat. Így volt lehetőségem megismerni a Waldorf-pedagógia előnyeit és elkötelezetté válni mellette.

A Gyöngyharmat Waldorf Óvoda egyik alapítójaként az alapítás óta folyamatosan dolgozom az elnökségben, ebbe az óvodába járhatott 1 évet a legkisebb fiam, és most a kisebbik lányom élvezheti azt a csodálatos légkört és környezetet, ami ebben az óvodában megvalósult.

Az iskolaalapítási lehetőség nagyon mélyen ragadott magával. Kérdés és kétkedés nélkül csatlakoztam a kezdeményezéshez.

Én magam ugyan nem Pilisborosjenőn lakom, de meggyőződésem, hogy ennél a bájos kis falunál csodálatosabb környezetet keresve sem találhattunk volna az iskola számára.

Hitvallásom, hogy minél több gyermek számára kell biztosítani, hogy ’Waldorfos’ lehessen.


Bádonyi Katalin

3 gyermekes édesanya vagyok és a Pilisborosjenői Waldorf Egyesület munkatársa.

Második lányom óvodába indulása kapcsán találkoztam először a Waldorf-módszerrel, amit az első tapasztalatok megszerzésével nagyon megkedveltem. Kíváncsian ismerkedtem a pedagógiával és a közösséggel, közben megnyugvással töltött el, hogy a lányom jól érzi magát az óvodában, szívesen ment minden reggel. 9 éve vagyunk óvodai és iskolai Waldorf közösségeknek tagjai, én szülőként, óvoda alapító tagként és munkatársként is. Ez alatt az idő alatt nem csak a gyereknevelés területén gazdagodtam jól használható ismeretekkel és rengeteg tapasztalattal, de a közösségben tevékenykedést is megszerettem.

Hálás vagyok azért, hogy a művészi tevékenység a Waldorf segítségével a családunk mindennapi részévé vált. A gyerekek művészi munkáira ma is úgy tekintek, mint csodálatos alkotásokra. A kötött, varrt, faragott eszközöket használjuk, egy-egy rajzot, festményt kirakunk a falra, hogy gyönyörködjünk benne, a színdarabokat élvezettel nézzük.

Hiszem, hogy a gyerekkorban szerzett jó élmények, tapasztalatok, minták az embert egész életében támogatják és olyan tudással vértezik fel, amit minden helyzetben használni tud majd.


Lénárt Imre

Lénárt Imre vagyok, két gyerekes családapa. Tizenkilenc éves lányom az idén fog érettségizni az Óbudai Waldorf Iskolában, így szülőként alkalmam volt évről- évre rácsodálkoznom arra, hogy a waldorf pedagógia hatására miképpen tudott kibontakozni gyermekem rejtett tehetsége. Tizenhét éve tanítok waldorf tanárként középiskolásokat, így van szerencsém látni, hogy a waldorf gyerekközpontú nevelés hogyan formál éretlen kamaszgyerekekből harmonikus ifjakat.  Három éves fiam számára csakis waldorf szemléletű nevelést tudok elképzelni. Öt éve költöztünk Pilisborosjenőre, szeretem a falut, amiben élek, ezért úgy gondolom, hogy a falunk is megérdemel egy saját waldorf iskolát, amin keresztül a helybéli gyerekek és szülők is átélhetik azt az örömöt, amit én a lányom példáján és a mindennapi munkám során átélek, megtapasztalok.


Ocskay Eszter

23 éves korom óta tanítok Waldorf-iskolában, osztálytanítókén és szaktanárként is. Két osztályt kísértem végig nyolc éven keresztül. Először a Bükk-hegység festői környezetében, a Hámori Waldorf Iskolában, ami tanárságom bölcsője volt. Itt 11 éven keresztül olyan tanárszemélyiségek voltak munkatársaim, akik a kezdetektől fogva mély antropozófiai tudással és a pedagógia iránti elkötelezettséggel segítettek Waldorf-tanárrá formálódnom. Ezután Pilisszentlászlón, a Kékvölgy Waldorf Iskolában folytatódott pályám, mely iskolát jól ismertem már, hiszen az iskola alapítása óta rendszeresen látogattam, mint pedagógiai tanácsadó, mentor tanár. Ebben az iskolában nyolc éven át foglalkoztam második osztályommal és tanítottam zenét, szabadvallást. 2019 nyarán keresett meg a Pilisborosjenői Waldorf Iskola kezdeményezés alapító köre és kért fel – később egy számomra nagyon fontos ünnepi alkalom keretein belül is – alapító tanárnak. A felkérést elfogadtam, mert megragadott az alapító szülők tettvágya, lelkesedése és a szociális hármas tagozódás iránti elkötelezettsége. Minden, az alapító körrel együtt végzett munka és a velük töltött idő lelkesít és felemel. Hálás vagyok nekik, hogy rám találtak.

Waldorf-iskola Pilisborosjenőn

Iskolánk helyi kezdeményezés. Nyolc pilisborosjenői és két ürömi család összefogásából született. Ebbe a faluba álmodtuk meg ezt az iskolát. Az alapító családok mindegyike elkötelezett Pilisborosjenő irányába. Itt szeretünk élni, itt neveljük a gyermekeinket. Amit a Waldorf pedagógia képvisel, összhangban van a természetközeli, a felgyorsult városi élet romboló hatásaitól mentes falusi élettel. A gyerekek ugyanakkor jelenlétükkel életet hoznak a falu közepébe.

Ha egy faluban van választási lehetőség a családok számára az oktatási intézményeket illetően, az itt tartja a családokat, a szülők is ide teszik a teremtő erejüket, energiáikat, ezt a közösséget, falut építik, szépítik.

Fontos számunkra, hogy egy olyan iskola szülessen meg, ami nemcsak kap, hanem sokat ad is a falunak. Otthont szeretnénk adni a családok és gyerekek mellett helyi közösségi eseményeknek, művészeti és kulturális programoknak.

Az iskolát alapító Pilisborosjenői Waldorf Egyesület nonprofit civil szervezet. Munkánkat önkéntesként végezzük. Sem az óvodához, sem a születő iskolához nem kötődik egyéni gazdasági érdek. Minden bevételt visszaforgatunk az oktatásba és a fejlesztésbe. Az iskolaalapítással egy komoly gazdasági vállalkozást hozunk létre, tőkét áramoltatunk a faluba, ami itt marad.

Munkahelyeket teremtünk rövid és hosszú távon: iskolai személyzet, tanárok, konyha, gazdasági iroda, épület karbantartás és működtetés. További tervünk egy helyi biogazdaság felépítése, szintén helybélieknek munkát és terményt adva, tangazdaságként működve nemcsak a Waldorf-iskolának, hanem igény szerint az állami iskolának is.

Az oktatásba és az iskola körüli kulturális életbe a tanárokon kívül helyi mestereket, művészeket is szeretnénk bevonni.

Referenciánk az 5 éve működő Gyöngyharmat Waldorf óvoda, ami jelenleg 4 pedagógussal, 25 kisgyermekkel éli a mindennapokat. A gyerekek közül ebben a tanévben 17 pilisborosjenői, 8 környékbeli. A helyiek száma évről évre növekszik.

2018-ban önerőből, pályázatokból és bankhitelből az egyesületünk felépítette az óvodát. Az építkezést a következő forrásokból tudtuk megvalósítani: 12 millió forint szülői és baráti, ismerősi adomány, 15 millió forint pályázati pénz, 2,4 millió forint egyszeri önkormányzati támogatás, és 30 millió forint bankhitel. Hálás köszönetünk minden segítőnknek, magánszemélyeknek, alapítványoknak, az akkori önkormányzatnak!

Tekintve, hogy az iskola jóval nagyobb intézmény, abban hiszünk, hogy még több forrást tudunk általa ide áramoltatni, és a gyermekek nevelésére, a környezet szépítésére, a kultúra ápolására fordítani. Az épület állagmegóvását, felújítását és fejlesztését közös teherviseléssel, civil és önkormányzati összefogásban tudnánk biztosítani úgy, hogy az épület a falu tulajdonában marad.

2017 tájékán, miután az állami iskola költözése biztossá vált, keresett meg először minket az akkori önkormányzat egyik képviselője, hogy az üresen maradó épületet a falu szívében jó lenne újra gyerekzsivajjal megtölteni. Biztatott minket az iskola alapításra, erről sokat beszélgettünk. Mi akkor még az energiáinkat az óvoda építésébe fektettük. Így az iskola alapítására 2019 januárjára éreztük késznek magunkat. Ekkor újra felvettük a kapcsolatot az önkormányzattal, jeleztük a szándékunkat. Egy éve dolgozunk az iskolaalapításon, erről folyamatosan egyeztettünk a régi önkormányzattal, az induló csapatokkal és az új önkormányzattal is. Minden oldalról pozitív visszajelzéseket kapott a kezdeményezésünk.

Mostanra elkészült a pedagógiai programunk, készen áll a kezdésre az alapító tanári kör is. Tekintve, hogy az engedélyek megszerzéséhez rengeteg szabálynak, előírásnak és határidőnek kell megfelelnünk, a munkát folyamatosan, ezeknek alárendelve végezzük. Informálnunk kell a potenciálisan ide érkező családokat az iskola indulásáról, el kell kezdenünk a tájékoztató előadásokat, hiszen áprilisra mindenhol megtörténnek a beiratkozások.

Az épülettel kapcsolatban ugyanakkor kivárjuk és elfogadjuk az önkormányzat döntését, de addig is dolgozunk, mert célunk, hogy szeptemberben megnyithasson az iskola.

Terveink szerint egy első osztállyal indulunk, 8 év alatt, felmenő rendszerben épül fel az iskola, évfolyamonként egy osztállyal. Az épületet a teljes kiépülésig az önkormányzattal történt egyeztetés alapján közösen használnánk. Felmerült az önkormányzat részéről a kérés, hogy iskolaidőn kívül az udvart játszóhelyként és parkként használhassák a faluban élők. Mi ebben is partnerek vagyunk.

Számunkra is fontos, hogy a faluközpont élhetősége megmaradjon a reggeli órákban, a gyerekek érkezésekor. A Waldorf pedagógia támogatja a gyalog, biciklivel járást, tömegközlekedést az autózás helyett. Ez egyúttal a nevelés része, amiben fontos szerepet kap a környezetvédelem. Úgy szeretnénk alakítani az életet, hogy minél kevesebb autó érkezzen reggelente, és azok kulturáltan parkolhassanak, nem akadályozva a forgalmat.

Célunk, hogy anyagi helyzettől függetlenül bármelyik család választhassa a Waldorf pedagógiát a gyermeke számára. A családok nem tandíjat fizetnek, hanem hozzájárulást az iskola működési költségeihez. Az erről való megállapodásban figyelembe vesszük a családok egyéni lehetőségeit. Az óvodában is van, aki többet, van, aki kevesebbet fizet. Célunk, hogy a szülők befizetéseit egyre inkább ki tudjuk váltani gazdasági vállalkozások adományaival, akik így járulhatnak hozzá a szabad oktatáshoz, és ahhoz, hogy ezt bárki igénybe vehesse, anyagi helyzettől függetlenül.

Az iskolát Pilisborosjenőre álmodtuk, de fontosnak tartjuk, hogy a szabad iskolaválasztás alapján minden, akár távolabbról érkező család számára is nyitva álljon és adni tudja minden gyermeknek és családnak ennek a közegnek a gyógyító erejét.