Adatkezelési tájékoztató

hatályos: 2023. október 27.

Mi a célja ennek az adatkezelési tájékoztatónak?

Azért készítette a Szent Márton Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Iskola) ezt a tájékoztatót, hogy összefoglaljuk, hogy a személyes adataiddal mit csinálunk a szentmartonwaldorf.hu weboldalon és, ha feliratkozol a hírlevelünkre és hírlevelet küldünk neked. Azt akarjuk, hogy pontosan tudd, hogy mi történik a ránk bízott adataiddal és hogy milyen döntéseid, jogaid vannak ezzel kapcsolatban.

Ezt nemcsak azért tesszük, mert az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános adatvédelemről szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR) és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is kötelez minket erre, hanem azért, mert őszintén hiszünk abban, hogy mindkettőnknek az a jó, ha jól tájékozott vagy és dönteni tudsz.

Kérjük, hogy olvasd el ezt a tájékoztatót, és amennyiben bármiféle kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal!

Kiknek kezeljük az adatait, ki az adatkezelő?

Azoknak kezeljük az adatait, aki feliratkozik a hírlevelünkre (a továbbiakban: Hírlevél).

A személyes adataidat mi kezeljük adatkezelőként. Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg a személyes adataid kezelésének a célját és eszközeit.

Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az adataidat?

Amennyiben a szentmartonwaldorf.hu weboldalunkon feliratkozol a hírlevelünkre, a feliratkozás során általad közvetlenül megadott adataidat kezeljük hírlevél küldés céljából. Hírleveleinkben tájékoztatást küldünk Iskolánk aktualitásairól, így ezekről tájékoztatunk:

 • az Iskolánkkal való ismerkedési, bemutatkozási lehetőségek, 
 • az Iskolánk felvételi folyamata
 • Iskolánk bemutatkozása. 
 • aktuális történések az Iskola életében 
 • nyilvános eseményeink
 • aktivitásaink, kampányaink, amelyeket lehet támogatni vagy amelyekhez lehet csatlakozni. 

Mik ezek az adatok? 

 • név
 • e-mail

Milyen célokból kezeljük őket?

 • Hírlevél küldés annak érdekében, hogy növeljük Iskolánk ismertségét és támogatottságát.

Mi a jogalapunk? 

 • Minden esetben a hozzájárulásod, amelyet feliratkozáskor adsz meg.

Mennyi ideig kezeljük az adataidat?

 • A személyes adataidat kizárólag a fenti célok megvalósításához hozzájárulásod visszavonásáig, azaz a leiratkozásodig kezeljük.

Hogyan tudod a hozzájárulásodat visszavonni?

A hozzájárulásodat leiratkozással tudod visszavonni:

 • a leiratkozás gombra kattintasz a hírlevél végén

Kikkel osztjuk meg az adataidat?

A ránk bízott adataidat, csak akkor adjuk át másnak, ha:

 • ahhoz hozzájárultál
  • jogos érdekünk érdekében szükséges
  • jogszabály kötelez minket rá.

Adatfeldolgozóink

Adatfeldolgozóink azok a szerződött partnereink, akik közreműködnek velünk a weboldal üzemeltetés és a hírlevél küldési feladatok teljesítése során. IIyenkor ők a mi megbízásunkból járnak el, a mi döntéseinket követve, az adatkezelésért továbbra is mi felelünk. Az adataidat önállóan nem használhatják, ha megszűnik velük a szerződésünk, kötelesek az adatok törlését biztosítani. 

Adatfeldolgozó partnerünk a SENDINBLUE (106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France), amelynek a hírlevél küldő rendszerét használjuk.

 • Milyen jogaid vannak, milyen döntéseket hozhatsz?

Több adatvédelmi jog áll a rendelkezésedre annak érdekében, hogy megtudd mi történik az adataiddal és befolyásold azt. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos hozzáférés joga: 

Bármikor tájékoztatást kérhetsz arról, hogy miként kezeljük személyes adataidat, így különösen az adatkezelés köréről, céljáról, időtartamáról, az adatok forrásáról és arról is, hogy kivel osztjuk meg, valamint az adatvédelmi jogaidról.
A tájékoztatás kérése ingyenes, ugyanarra az adatkörre vonatkozó újabb tájékoztatás kérés esetén azonban már jogosultak vagyunk költségtérítést kérni.

Az adat helyesbítési jog: 

Amennyiben az általunk kezelt adatok nem felelnek meg valóságnak, kérheted tőlünk az adataid helyesbítését.


A törléshez való jog:

Kérheted, hogy az adataidat törljük, ha

 • az adatkezelés célja megszűnt
  • az adatot a hozzájárulásod alapján kezeltük és azt visszavontad és nincs más jogalapunk az adatkezelésre
  • az adatot jogos érdek alapján kezeltük és sikeresen tiltakoztál ellene
  • az adatkezelés jogellenes
  • a törlést jogszabály előírja
  • gyerekek részére nyújtott internetes szolgáltatáshoz kapcsolódik 
  • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk, ha

 • vitatod az adatok pontosságát
  • az adatkezelés jogellenes, de ellenzed a törlést 
  • az adatkezelés célja megszűnt, de szükséges a jogi igényed érvényesítéséhez, védelméhez
  • tiltakoztál az adatkezelés ellen és amíg elbíráljuk, hogy a jogos érdekünk elsőbbséget élvez-e

A hozzájárulás visszavonásához való jog: 

Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásod alapján történt, a hozzájárulását bármikor visszavonhatod. A visszavonás előtt történt adatkezelésünk ettől jogszerű marad, hiszen akkor még élt a hozzájárulásod.

Ahogyan már korábban mondtuk, ugyanazt az adatot egyidőben több célból és alapon is kezelhetjük. Ha visszavonod a hozzájárulásodat, akkor a hozzájárulásodon alapuló célból tovább nem kezeljük. Egyéb célból (pl. jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekünk) azonban még továbbra is kezelhetjük.

Tiltakozáshoz való jog: 

Amikor jogos érdekre hivatkozunk az adatkezelés során, jogod van tiltakozni az adatkezelésünk ellen. Amennyiben azonban bizonyítjuk, hogy az adatkezelésünk okai olyan kényszerítő okok, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, akkor az adatkezelést folytathatjuk. 

Adathordozhatósághoz való jog: 

Ha azért kezeljük az adataidat, mert hozzájárultál vagy mert szerződésünk teljesítéséhez kell és automatizáltan végezzük az adatkezelést, kérheted, hogy az általunk kezelt adatokat átadjuk neked. Mi pedig nem akadályozhatjuk azt, hogy ezeket az adatokat más adatkezelőnek átadd. Sőt, ha kéred mi magunk továbbítjuk neki.

Amennyiben szeretnéd mélyebben megismerni a téged megillető adatvédelmi jogokat, az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat a GDPR 15. – 21. cikke tartalmazza.

 • Hová fordulhatsz kéréseddel, panaszoddal?

Hivatalos elérhetőségeink:

Szent Márton Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 30.
OM-azonosító: 203477
Adószám: 19273314-1-13
Képviseli: Ott Krisztina intézményvezető-helyettes
e-mail: iroda@szentmartonwaldorf.hu
weboldal: https://szentmartonwaldorf.hu

Ha bármilyen kérdésed, aggodalmad vagy panaszod merül fel az adataid általunk történő kezelésével vagy az adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatban, fordulj bizalommal hozzánk a fenti elérhetőségeken.

A megkeresésre igyekszünk a legjobb tudásunk szerint, a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 1 hónapon belül válaszolni. Szükség esetén a válaszadást 2 hónappal meghosszabbíthatjuk.

Ha panaszt tettél, és nem voltál elégedett a válaszunkkal vagy kérésedet elutasítottuk vagy úgy érzed, hogy az adatvédelmi jogaid egyéb módon megsértésre kerültek, panaszoddal, kéréseddel az alábbi helyekhez fordulhatsz:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 • A lakóhelyed vagy tartózkodási helyed vagy az Iskola székhelye szerint illetékes Törvényszék