Szent Márton Hírek 24/04

Kedves Családok!

Szeretettel állítottuk össze Nektek a Szent Márton Hírek legfrissebb számát!

a Bevonódás Csoport
2024. április 25.

IMPRESSZUM
A hírlevéllel kapcsolatban itt fogadjuk leveledet: hirlevel@szentmartonwaldorf.hu

1.

“Az iskola létesülése közösséggé avat bennünket”

Zsigó Andrea, Sün írása pünkösdi ünnepünkről

A tavaszi szünet alatt zöldbe borultak a környező erdők és az óriás nyárfánk a kertben, még az óvatosan induló gingko fa is apró, friss sárgászöld legyezőket növesztett. Napról-napra erősödnek a hajtások, mélyül a lombok zöldje, kipattannak a bimbók, és szinte hallani, ahogy nő a fű – megtapasztaljuk a természet létesülésének energiáit. Az iskolaudvaron az egyik odúba cinkepár költözött (mondtuk is: elég kalandvágyóak lehetnek, vagy nagyothallók…). 

Pünkösd felé egyre szaporodnak az aranytojások az évszak asztal fölötti koszorún Krisztus földi szolgálatának utolsó napjait szimbolizálva.

Húsvétkor ott maradt abba Jézus története, hogy kereszthalála és feltámadása után újra visszatér tanítványai közé, itt is ott is találkoznak vele, majd 40 nap után összegyűjti őket, a későbbi apostolokat, hogy rájuk bízza földi örökségének méltó képviselését. Miután ez megtörténik, felhőn a mennybe emelkedik az Atyához, földi küldetésének jutalmául. Véghezvitte feladatát, megteremtette a kapcsolódás lehetőségét a föld és az ég között.

 

A tanítványok együtt maradnak Jeruzsálemben – megszületik a “közösség”, és ők így, közösségként kapják meg a “tűzkeresztséget”: zúgás és heves szélvész kíséretében tüzes nyelvek formájában leszáll rájuk a Szentszellem (Krisztus szelleme) és – ahogyan később rádöbbennek – csodás módon megkapják a nyelveken szólás képességét. Ez 50 nappal Húsvét után történik, az ünnep neve így lesz pentekoszté, azaz Pünkösd.

Új szakasz kezdődött, az apostolok munkája nyomán terjedhetett a krisztusi szeretetet, újabb és újabb közösségeket létrehozva. A szeretet közösségek létrejötte feloldotta az egyén harcát – még ha az is a feladatunk, hogy individuumként küzdjünk meg az életfeladatainkban, ehhez erőt nyerhetünk a közösség erejéből.

Két évvel ezelőtt egy írás Nagy Ida tollából még csak hírelte a Pilisborosjenői Waldorf közösség létezését. Most, a jövő évi elsősök beiratkozása kapcsán, Évi és Kati arról mesélt, hogy megtapasztalható volt, ahogy iskolánk “felkerült a Waldorf- iskolák térképére”. Ez ennek a (bármennyire patetikusan hangzik is) szeretet közösségnek a sikere. Viharokat kell kiállnunk, hiszen néha sok az ellenerő, új nyelveken kell tudni beszélni, hogy mások is meghalljanak minket, de az iskola létesülése, amelynek mindannyian részesei lehetünk közösséggé avat bennünket, gazdagítva minket ennek minden értékével és felelősségével.

Így jelenik meg a mi közös “halmazunkban” nap mint nap a Pünkösdi gondolat.

A Waldorf-iskolák pünkösdi ünnepeiben az egyházi szimbolika és a hagyományos népi játékok elemei ötvöződnek, a fehér galamb, a lélekmadár és a pillangó képe, az illat, a fátyol az égit, míg a pünkösdi király és királyné választás a földit jeleníti meg.

A tavalyi pünkösdi ünnepünk felejthetetlen élmény volt. A reggeli készülődés, fehér ruhás közös kezdés, kirándulás a kitáruló napsütötte tájba, a lányok szépséges koszorúi, a fiúk vetélkedése, a pünkösdi király és királyné megkoronázása, majd a lakoma a fák hűvösében és visszatérve újra együtt fehér ruhás eper evés az iskolaudvaron szülőkkel, nagyszülőkkel, kistestvérekkel. Ez így mindnyájunknak sokat adó, kerek egész volt,  ezért idén is szeretnénk majd hasonlóan megteremteni ezt az ünnepet.

2.

Változások a Szent Márton Hírek háza táján

A szülői visszajelzésekből is arra a következtetésre jutottunk, hogy a  Szent Márton Hírek fontos bázisát jelentik közösségünk építésének, és az információáramlásnak. Alább írunk arról, hogy rátekintve a működésünkre, a továbbfejlődés érdekében milyen újításokat gondoltunk ki. De előtte megosztjuk veletek a belső újság készítésének néhány kihívását is.

 

NEM VÁLTOZIK A LAP TARTALMI STRUKTÚRÁJA.

A lap két fő alkotóeleme az INFORMÁCIÓÁTADÁS és a KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS egyben a CÉL IS – amely az idénre kitűzött iskolai sarokpontok közül leginkább a STABILITÁSt szolgálja. 

 • Egyik cél: az INFORMÁCIÓÁRAMLÁS

Sosem elég az információ, de annak időzítése és formája többféle lehet. Hacsak nem égetően sürgős – a pedagógia és a munkacsoportok híreivel bevárjuk a következő, előre jól eltervezett időpontban megjelenő lapszámot.

A belső kommunikáció kihívásairól a következő cikkben részletesen írunk.

 

 • Másik cél a KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS – “magazinos” rész

Növekszik az igény és a visszajelzések alapján szeretitek, hogy a szárazabb információk mellett kicsit színesebb, elmélyültebb írásokat is olvashattok. Ezen belül:

  • Állandó rovat lett az adott ÜNNEPKÖRRŐL, időszakról szóló rész
  • Itt kaphatnak helyet más szellemi írások, pl. Waldorfról, pedagógiáról, szülők iskolájáról, önigazgatásról… stb.
  • ÚJDONSÁG a SZÜLŐI SZEMMEL ROVAT

Szeretnénk, ha a Szent Márton Hírek hasábjain nem csak egyirányú kommunikáció jelenne meg a szervezet, az iskola felől a szülők felé, hanem egy-egy témáról, eseményről szubjektív írások, vagy akár interjúk, beszámolók is születnének szülők tollából.

KERESSÜK AZOKAT A SZÜLŐKET, akiket megszólítottak a fenti gondolatok és SZÍVESEN ÍRNÁNAK saját témáikról szubjektíven, vagy akár munkacsoportokról, vagy meginterjúvolva 1-1 téma gazdáját, felelősét!

Várjuk a jelentkezést a hirlevel@szentmartonwaldorf.hu címre.

 

 • VÁLTOZIK A SZERKESZTŐSÉG

Tapasztalataink alapján a Szerkesztőség munkája túlmutat 1-1 munkacsoport keretein, így projektcsoporttá alakulunk, amelynek tagjai az idei tanévben:

  • főszerkesztő – Medvecki Réka
  • főszerkesztő helyettes és bevonódás felelős – Schlanger Judit
  • pedagógus kontakt – még keressük
  • cikkírók állandó vagy alkalmi “státuszban” (szülők és munkacsoportokról írók /akik nem feltétlenül, sőt lehetőleg nem munkatársak) – még keressük
  • lektor – Demény Rózsa
  • technika – szerkesztés, megosztás – Szrenka Vera, Emich Szabolcs
  • fotós / képi világ felelős – még keressük

 

 • Változik a MEGJELENÉS RITMUSA

Hírlevelünket az ünnepkörhöz tartozó időszakok elején szeretnénk a jövőben megjelentetni, benne az adott évszakról, epochákról, ünnepekről és programokról szóló témákkal előre készülve.

 

Szeretettel:

a Szerkesztőség

3.

Tájékoztatás a legégetőbb kérdésekben és a belső kommunikáció kihívásai

“Elindul az első osztály?” “Lesz osztálytanító az idei és a jövő évi elsőben?” “Stabil az iskola működése?” Az elmúlt időszakban sokat ismételt kérdésekről és az ezek mögött húzódó folyamatokról szólnak az alábbi sorok.

Szülői információigény vs. pedagógus keresés

A beszélgetéseken – bevonódás, szülői estek, folyosói találkozások, kertrendezés közben, stb. – mindig meghalljuk azt a szülői szükségletet, hogy mielőbb szeretnétek híreket kapni, lehetőleg jókat, az aktuálisan legfontosabb kérdésekben, a legégetőbb nehézségek kapcsán. Ilyenek a folyamatosan keresett elsős tanítók, a jövő évi első osztály felvételije, vagy akár a gazdasági helyzetünk.

Szeretnénk biztosítani a kérdések, gondolatok, javaslatok felvetőit, hogy minden egyes kérdést a megfelelő helyre csatornázva megvitatunk, és legjobb tudásunk szerint igyekszünk megtalálni a válaszokat és megoldásokat.

A személyügyi, a gazdasági vagy más munkacsoportok tagjai tudják, hogy minden tájékoztatás számít, de a szerkesztőségben is, és szülőként is el kell fogadnunk, és meg kell értenünk, hogy pont a témák fontossága és érzékenysége miatt olykor nehéz, vagy egyenesen nem lehet/szabad kommunikálni ezekről, esetleg még nem jött el az ideje a tájékoztatásnak. Tapasztaltuk sajnos azt is, hogy a fél- vagy még bizonytalan információ bizony lehetőséget biztosít a félreértésekre, azok szájról szájra adása egész komoly torzulást mutat a tényekhez képest.

Mit tehetsz szülőként?

Kérjük, add bizalmadat ahhoz, hogy mindenki, aki felelősséget vállal ezen embert próbáló feladatokban is, ők a tőlük telhető mindent és még annál is többet megtesznek azért, hogy szolgálják a növekedést, a stabilitást és mindannyiunk biztonságérzetét.

 

A pedagógus keresés témában a személyügyi csoport arról tud tájékoztatást adni, hogy:

 • folyamatosan, a létező összes felületen és fórumon mindenféle formában hirdetünk,
 • minden ismeretségünket bevetjük és erre biztatjuk a közösségben a felnőtteket, hogy gondolkodjunk együtt és ha jelölt ötleted van, közvetlenül Ott Kriszta felé közvetítsd,
 • több, elsőre biztatónak tűnő jelölttel végül – teljesen különböző okokból – nem tudtunk a megállapodásig eljutni,
 • DE most is vannak jelöltek, vannak hospitáló pedagógusok is,
 • ÉS újra, meg újra átgondoljuk a meglévő személyügyi állomány legoptimálisabb elosztásának variációit,
 • a jövő konkrét ismerete nélkül és az ellenkező híresztelések ellenére is a tanári kollégium felelősséget vállal abban, hogy a jövő évben is el fog indulni az első osztály, az iskola szervezeti köre pedig abban, hogy az iskola stabil és működik.
 • Mindemellett a jelenlegi első osztályban Rita határozatlan ideig amíg megérkezik a megfelelő személy – vállalja az osztálytanítóságot. Addig pedig a tanári karunk segítséget, mentorálást és támogatást nyújt számára.

 

A jövő évi első osztály felvételi folyamatáról örömmel adunk hírt:

 • 12 család iratkozott be a felvettek közül és többen várnak a jó hírekre, vagy egyéb magánjellegű okokból a helyük tartását és türelmet kértek.
 • A családokkal való beszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy a fent említett felelősségvállaláshoz bizalmukat és lelkesedésüket adják.
 • További érdeklődő családok adtak be jelentkezést nem csupán a leendő első, hanem a meglévő felsőbb osztályfokokra is. Az ő felvételi eljárásuk még folyamatban van.
 • A meglévő tanári kör a saját, eredetileg erre a tanévre vállalt összes feladata mellett hordozza a felvételi folyamatot, a döntéseket, az új első osztály közösségét pedagógiai szempontból, ezen kívül a szervezeti, a személyügyi és a bevonódás csoportok is aktívan tesznek az új családok bevonzásáért, tájékoztatásáért, stb.
 • Itt kell megemlítsük azt az óriási munkát, amit a maroknyi kommunikációs csoportunk az idei tanév során véghezvitt, ez megjelenik a felvételi folyamat összes részében. Hálásan köszönjük!

  “Elveszek a email-ek között.” vs. Kevés az információ.”

  “Nem kaptam tájékoztatást.” vs. “Megjelent, csak nem olvastuk.”

  Használod-e már a Mattermostot? Tudod, mennyi programot, olvasnivalót, iskolai és munkacsoport információt találhatsz ott? Közel az összeset! Ne maradj le, regisztrálj! 

   

  Szépen gyűlik a regisztrált szülők száma a Mattermoston, ezért a mindenfele@szentmartonwaldorf.hu címet leállítottuk, a mindenkinek@szentmártonwaldorf.hu címet pedig a továbbiakban a munkatársak iskolát érintő kommunikációjára tartjuk fent (ide más nem tud már írni).

   

  Cserébe a Mattermost sok csatornája közül bármelyik témához csatlakozhatsz, amelyiket fontosnak találod, érdekel.

  A Mattermostra való bejelentkezéshez az információkat itt találod. Ha még nem regisztráltál, és technikai segítségre van szükséged, keresd Emich Szabolcsot, ha már beléptél, és a levelező rendszerrel kapcsolatos kérdésed van, akkor azt – Szabit tegelve – az  Útmutató-ba írd bele.

  S ha már olvasgatsz, jelenlétedet és az elolvasott posztokat egy ikonnal jelezheted. Hálás lesz érte a poszt írója.

   

  a Bevonódás csoport nevében

  Medvecki Réka

  4.

  Közeleg az éves közgyűlés

  Óvodánk és Iskolánk fenntartójának Elnökségi tagjai összefoglalták számunkra a leghasznosabb információkat

  Minden évben törvényi előírás szerint fenntartó Egyesületünknek legalább egyszer ún. rendes közgyűlést kell tartania, melyen az előző évről szóló közhasznúsági jelentést és pénzügyi beszámolót, ill. a következő évre vonatkozó költségvetést vitatja meg és fogadja el.

  Az idei dátum május 22. szerda 17.00 óra lesz.

   

  Ennek kapcsán összeszedtük a legfontosabb információkat és a leggyakoribb kérdésekre a  válaszokat. 

   

  Miért kell az Egyesület?

  Minden oktatási intézménynek kell, hogy legyen fenntartója a magyar törvények alapján. Minden Waldorf-intézménynek, akár óvoda, akár általános iskola vagy gimnázium, van egy civil szervezet a hátterében. Leggyakoribb az alapítványi vagy egyesületi forma.

  Mi, amikor az óvodát alapítottuk, azért döntöttünk az egyesületi forma mellett, mert az egyesületnek minimum 12, de ennél jóval több tagja is lehet. Mint a neve is mutatja, emberek egy csoportja “egyesül” egy közös cél érdekében, amiért együtt tevékenykednek. Az egyesület elnöksége egy demokratikusan, a közgyűlésen választott csoport, amely ezzel felhatalmazást kap az egyesület ügyvitelére, de amely legalább évente egyszer a munkájáról beszámol a tagságnak. Az elnökség ezért folyamatosan megújuló, a munkájukat önkéntesen végző emberekből áll.

  Mivel kezdettől fogva a szülői közösség aktív bevonása volt a célunk a gyerekek körüli pedagógiai munka támogatására és az intézmények fenntartására, ezért az egyesületi forma mellett döntöttünk.

  Az alapítványt egy vagy több alapító hozza létre, a kurátorokat kinevezi. A kurátorok az alapító felé tartoznak beszámolással, és az alapító hívhatja vissza őket. További tagokat nem igényel.

   

  Kik az elnökségi tagok?

  Az Elnökségnek hét tagja van. Az óvodai fenntartói feladatokkal foglalkozik: Molnár-Sebők Júlia, Harai-Nagy Nóra, Molnár Károly. Az iskolai fenntartói feladatokat Emich Szabolcs, Kecskés-Vincze Eszter és Schlanger Judit látja el. A hetedik tag Verba Judit, ebben a minőségben mint az Egyesület képviselője (elnök) és az intézményekben zajló munka összehangolása, a küldetésünk őrzése a feladata.

  Az intézmények működéséért felelős testületek:

  – óvodában a Vezetőség, amit a pedagógusok, a munkacsoport képviselők és óvodai elnökségi tagok alkotnak,

  – az iskolában a Szervezeti kör, melynek tagjai az intézményvezető (új megnevezése főigazgató), a pedagógus képviselő és a gazdasági vezető és az iskolai elnökségi tagok. A szervezeti kör állandó tagja Ugocsai Katalin mint iskolatitkár és egyesületi asszisztens, és Medvecki Réka mint facilitátor, a folyamatok gondozója.

   

  Kik a Felügyelő Bizottsági tagok? Mi a dolguk?

  Az egyesület elérte azt a nagyságot, amikor kötelező Felügyelő Bizottságot választania. Három tagja van, Amár Zoltán, Seres György és Orbán Zsófia. Ők az elnökség munkáját felügyelő szerv.

   

  Ki dolgozik még az egyesületben?

  Az asszisztensi feladatokat Ugocsai Katalin látja el az Elnökség mellett. Ezen felül, mivel törekvésünk, hogy a lehető legtöbb szülő tagja legyen az egyesületnek, gyakorlatilag minden munkacsoport tag is az egyesületben dolgozik, hiszen együtt tartja fenn a teljes közösség az intézményeket.

   

  Lesz idén elnökség választás?

  A hét tag közül ketten, Harai-Nagy Nóra és Molnár Károly az óvodai tagok közül leteszik a megbízatásukat. Helyettük választunk új elnökségi tagokat az óvodai feladatok ügyvitelére. Az iskolai tagok mandátuma folytatódik. Az új elnökség megalakulását követően Verba Judit átadja a képviseletet, az első számú aláírási jogot az új elnökség által választott tagnak.

   

  Kik a tagok?

  Szülők, munkatársak és pedagógusok, bárki, aki intézményeinkben ezekben a szerepekben tevékenykedik. A taggá válás önkéntes. Azért támogatjuk, hogy mindenki lépjen be az egyesületbe, mert így ér össze az idea és a gyakorlati megvalósítás a jogi formával. 

   

  Mihez van joga a tagoknak?

  A jogokat és kötelezettségeket az egyesület Alapszabálya tartalmazza, amelyet itt becsatolva megtalálhattok. Röviden: a tagság megismerheti az Egyesület és az általa fenntartott intézmények költségvetését, amelyet a közgyűlést előkészítő találkozón részletesen át is beszélünk. Itt mód van javaslattételre, szempontok behozására, párbeszédre. A közgyűlésen elfogadott költségvetést aztán az intézmények be kell, hogy tartsák. Egy év elteltével a tagság megismeri a beszámolókat és elfogadja azokat, amennyiben rendben találja. Ha az Egyesület új megoldandó feladat előtt áll, vagy nagyobb beruházásba kezd, hitelt szeretne felvenni, stb. akkor a tagság ad erre felhatalmazást az Elnökségnek. Vagyis, a tagságon múlik a jövő alakítása, a tagság adja meg a mozgásteret az Elnökségnek. Mivel a pedagógusok is nagy számban tagok, így valódi közös gondolkodás és tervezés eredménye a jövő alakítása.

  A tagság választja az Elnökséget is a közgyűlésen, három évre.

   

  Mikor lesz az előkészítő alkalom?

  Május 15. 17.30-20.00 óráig. Ezt az alkalmat az iskolai szülőknek tartjuk fenn, itt személyesen lesz lehetőségünk nemcsak a hivatalos közgyűlési témákról, hanem egyéb, a működéssel összefüggő kérdésekről is szabadon beszélgetni. Várunk mindenkit szeretettel! 

   

  Aki nem tag, annak mihez van joga?

  A nem tagok megfigyelőként – tehát megszólalási és szavazati jog nélkül részt vehetnek a közgyűlésen. 

   

  Mi az Egyesület feladata még a hétköznapokban?

  Az Egyesület feladata a normatíva fogadása és elosztása, valamint az elszámolás, ezzel, a törvényesség, jogi megfelelés biztosítása, az intézmények szükségleteinek kielégítéséről való gondoskodás fizikai és jogi értelemben. A munkacsoportok kialakítása és a tagság aktivitásának segítése. Az intézmények képviselete a Waldorf-mozgalomban és azon kívül, valamint lobbi tevékenység folytatása.

  Ezen mindennapi feladatok ellátására kap mandátumot az elnökség.

   

  Várunk Benneteket, gondozzuk együtt intézményeink jövőjét!

  Az Elnökség tagjai

  5.

  Belső beiratkozás

  Az év végével együtt közeledik a belső beiratkozásunk is, amit idén az elmúlt évekhez képest kicsit korábban, a május 27-ével kezdődő héten tartunk. A pontos idősávokat tartalmazó táblázatot – amibe majd be tudjátok írni magatokat – később fogjuk kiküldeni.

  Miért tartunk évente belső beiratkozást?

  A Szent Márton Waldorf Iskolával gyermekünk tanulói jogviszonyának kezdetekor töltünk ki hivatalos beiratkozási papírokat (ezeket évről évre aktualizáljuk), a Pilisborosjenői Waldorf Egyesülettel – mint intézményünk fenntartójával – viszont évente megújítjuk támogatói szerződésünket. Ilyenkor tudjuk megtenni új anyagi és nem anyagi vállalásainkat, amik által részt veszünk iskolánk fenntartásában, működtetésében. 

   

  Anyagi vállalásaink

  A jelen (2023/24-es) tanévben a gazdasági csoport számításai alapján a 65.000 Ft-os átlagot szerettük volna elérni iskolai szinten. A tavalyi beiratkozások után ősszel új vállalási körre volt szükség, így sikerült megközelíteni a fent megajánlott összeget. 

  Idén tavasszal, a 2024/25-ös év költségvetésének tervezése során a gazdasági csoport a 70.000 Ft-os átlagot irányozta be. Hasonlóan a jelen tanévhez, ez az összeg is alatta van az egy gyermek tényleges havi bekerülési költségének (normatívával és egyéb beérkező pénzekkel együtt). Ezért továbbra is hálásan köszönjük mindenkinek, aki magasabb összeggel tud segíteni a vállalások átlagának kiegyensúlyozásában. Ideális esetben, a magasabb vállalások révén akár az is lehetővé válna, hogy a forrásteremtés munkacsoport által szerzett összegek a működési költségek kiegészítése helyett a tartós tartalékképzésre tudjanak fordítódni.

   

  Egyéb vállalások

  A belső beiratkozás során van lehetőségünk az ez évre tett munkacsoport mandátumainkat leadni, és a következő évre az új vállalásokat megtenni. A korábbra hozott beiratkozási folyamattól többek között azt reméljük, hogy az újjáalakult munkacsoportok a nyár megkezdése előtt véghez viszik az átadás-átvételt, szükség esetén új képviselőt választanak, alapdokumentumaikat átbeszélik, valamint az esetleges nyári és őszi feladataikra felkészülnek.

   

  Miért dolgozunk az iskolában munkacsoportokban?

  Az iskola működéséhez elengedhetetlenek a munkacsoportok, amik az évek során, a munkák rendszerezése által alakultak, és alakulnak folyamatosan. Működésük során az iskola (és ezáltal elsősorban a gyerekek) érdekeit, valamint a Waldorf-pedagógiát igyekszünk szem előtt tartani. Ebben nyújt az is segítséget, hogy minden munkacsoportban egy-egy pedagógus is részt vesz. 

  A munkacsoport-vállalás egy felelősségteljes döntés. A csoportok céljaihoz elengedhetetlenek az aktív tagok, akik azt megvalósítják. Amennyiben a csoport működése döcög, néhány emberre terhelődik, esetleg leáll, akkor az az iskola működésében, és végső soron saját gyermekeink mindennapjaiban mutatkozik meg. Ezeket a feladatokat ugyan ki lehet adni külső munkavállalóknak, de ez a megoldás – érthető módon – a költségvetésünket terhelné meg.

   

  Miért jó munkacsoportokban dolgozni?

  • új dolgokat tanulunk, fejlesztjük képességeinket
  • a munkacsoportban aktívan gyakorolhatjuk a közösségi működtetést
  • a gyermekeink számára élő mintaként szolgál, hogy teszünk az iskoláért
  • hatást gyakorolhatunk a világra épp azon a területen, ami aktuálisan az iskola működésében a leginkább megszólít bennünket
  • kilépünk a komfortzónánkból, mégis védett környezetben, csoportban tesszük mindezt
  • megismerjük egymást, csiszolódunk, emberi együttműködésünkben fejlődünk

   

  Hova lehet jelentkezni?

  Jelenleg az 

  • Ünnep, 
  • Kommunikáció, 
  • Forrásteremtés és 
  • Épület-barkács-kert 

  csoportba tudtok jelentkezni. Ezeken felül – egyelőre kísérleti jelleggel – projektcsoporokat is indítunk a 2024/25-ös évben. Bízunk benne, hogy ezek között a különböző szintű aktivitást igénylő csoportok között mindenki könnyebben meg tudja találni azt, ahova oda tudja tenni az energiáját, lelkesedését. Az alábbi projektcsoportok várják a lelkes jelentkezőket: 

  • Alkotókör,
  • Hírlevél,
  • Fotós,
  • Rendezvényszervező. 

   A választható csoportok rövid leírását itt találjátok.

   Ahhoz, hogy iskolánk jól tudjon működni, családonként legalább az egyik szülő aktív részvételére számítunk valamelyik nagyobb csoportban, vagy több kisebb projektmunkában.

    

   Hogyan készüljünk a beiratkozásra szülőként?

   • olvassuk át előre a dokumentumokat
   • lehetőleg mindkét szülő tegye szabaddá magát a beiratkozás időpontjára (ez lenne az ideális eset), amennyiben ez nem megoldható, akkor előre írjunk alá minden dokumentumot
   • gondoljuk át előre a vállalni kívánt összeget (több ide járó gyermek esetén a közös összeget)
   • gondoljuk át előre, hogy melyik szülő melyik munka/projektcsoportban tud aktívan részt venni a következő évben

    

   Mi történik még a belső beiratkozás alkalmain?

   A beszélgetés során visszatekintünk az elmúlt évre, megbeszéljük tapasztalatainkat: mi volt jó az év során, melyek voltak felemelő pillanatok, és miben fejlődhetnénk még. Közösen ránézünk arra, hogy ki mennyire tudott aktívan részt venni az iskola életében, valamint arra is keressük a válaszokat, hogy mi az, ami az aktivitásunkban segítséget nyújtott, és mi nehezítette azt.

   Várjuk visszajelzéseiteket, konstruktív javaslataitokat, kérdéseiteket az intézmény működésével kapcsolatban is. Az itt kapott információkat a tanév végén, a záró munkatársi konferenciájára fogjuk becsatornázni.

    

   A Bevonódás munkacsoport nevében: Schlanger Judit

   6.

   A kert nap és én

   Emich-Kriston Geni szubjektív élménybeszámolója a kert napról

   Kivételesen egy számomra szabad hétvégi napra esett a tavaszi kert nap időpontja az iskolában. Nagyon vártam, mert otthon is mindig jólesik a földdel és a növényekkel kapcsolódni, illetve rendezgetni a körülöttem lévő teret.

   Aznap nagyon nehéz volt elindulni. “Végre egy szabad szombat” – de mégis tudtam, hogy feltöltő lesz, és a többiek is számítanak ránk.

   Én főként a fal melletti tuják rendbetételében vettem részt, és a folyosó kitisztításában. Jó volt látni, hogy a gyerekek azonnal vitték a levágott gallyakat és már készült is a friss, fenyő illatú bunki, ahol kiválóan lehetett az árnyékban tízóraizni, majd utána játszani.

   Aztán jöttek az újabb, lelkes nagyfiúk, akik már bekapcsolódtak a munkálatokba, és nagy elánnal vetették bele magukat a metszőolló és az ágvágó használatába.

   A közös tevékenykedés, hogy együtt alakítjuk, formáljuk a tereinket, összetartó erő és sok energiát ad.

   Egy régi álom is valóra vált ezen a napon, végre felfestettük a járdára a labirintus-kígyót, amit a gyerekek nagy örömmel vettek birtokba hétfőn, és azóta is folyamatosan ott játszanak.

   Sok-sok szorgos kéz gyűlt össze ezen a napsütéses szombaton, így nagyon sok minden elkészült abból a rengeteg tennivalóból, amit összeírtunk – betonozás, kerítésjavítás, a homokozó árnyékolása, virágoskert rendezés, az utcafront kitisztítása.  Jó volt beszélgetni, kapcsolódni.

   A szeretet és figyelem energia, amit a térbe, tájba tettünk többszörösen megtérül.

   7.

   Végre kész!

   Két éve kezdődtek a munkálatok és most fejeződtek be. Így készült el nagy-nagy szülői összefogással a tűzjelző rendszer, egy új tűzcsap, majd a hő- és füstelvezetés.

   Amikor lassan két évvel ezelőtt először hallottam a működési engedély megszerzéséhez szükséges tűzvédelmi beruházásokról, nem gondoltam, hogy ennyi időt, energiát és pénzt fog felemészteni ez a feladat. És sajnos senki más sem…

   Azt gondoltuk, hogy egy iskolaépületben, ahol néhány éve több száz gyermek tanult, nem lesz gond, hogy 150 gyerekre működési engedélyt kapjunk. De lett…

    

   A saját tapasztalatlanságunk mellett utólag visszatekintve is jelentős nehezítésnek látom, hogy nem gyakori a meglévő épületek ehhez hasonló átalakítása: a régi iskolaépületek “csak úgy” használják, és nem szokták őket a szabványok változásakor az új építésre vonatkozó előírásoknak megfelelő tűzvédelmi rendszerekkel felszerelni. Nekünk ezt kellett tennünk.

    

   Így készült el nagy-nagy szülői összefogással először a tűzjelző rendszer, egy új tűzcsap, majd a hő- és füstelvezetés (minősített füstelvezető ablak, bejárati ajtót nyitó automatika, automatikusnan csukódó kétszárnyú ajtók a lépcsőháznál) és végül a hátsó lépcsőházat lezáró fal és ajtók. Ezzel az iskola és Művelődési ház egymástól függetlenül tud működni, és az iskola a hatályos szabványoknak megfelelő tűzvédelmi rendszerekkel rendelkezik.

   Köszönjük a sok segítséget és támogatást!

    

   Molnár Andris, Épület munkacsoport

   8.

   Előttünk álló programok

   április 22. 17:30 – 19:30 Stúdium csoport

   április 27. 10:00 – 20:00 Szent György nap, Óbuda Fő tér
   (Alkotókör, kézműveskedés és fellépés)

   április 30. 18:00 Szülők iskolája

   május 4. 14:00 Pilisborosjenői Majális
   (Alkotókör, kézműveskedés és fellépés)

   május 15. 17:30 – 20:00 Közgyűlést előkészítő találkozó és fórum

   május 21. Pünkösd ünnep

   május 21. 17:30 Stúdium csoport

   május 22. 17:00 Közgyűlés

   május 27-31. Ide járó családok beiratkozása

   június 3. 17:30 – 19:30 Stúdium csoport

   június 14. Utolsó tanítási nap

   június 21. 17:30 – 19:30 János nap, bizonyítványosztás, a jövő évi elsősök befogadása

   Kihez fordulhatok?

   Belső kommunikációval, kérdésekkel, konfliktusok kezelésével kapcsolatban – a már korábban kiküldött – Kihez fordulhatok? c. tájékoztatónk nyújthat eligazodást.

   Írd meg kérdésed, kérésed, konstruktív javaslatod!

   Továbbra is nagyon fontos nekünk minden észrevételetek, gondolatotok, kérdésetek, ötletetek iskolánk és közösségünk életével, működésével kapcsolatban. Ezeket a hirlevel@szentmartonwaldorf.hu címre küldött e-maillel tudjátok eljuttatni hozzánk. 

   Bevonódás csoport, 2024. április