Szent Márton Hírek 24/03

Kedves Családok!

Szeretettel állítottuk össze Nektek a Szent Márton Hírek legfrissebb számát. Több témáról olvashattok benne.

Fogadjátok szeretettel!

a Bevonódás Csoport
2024. március 19.

IMPRESSZUM
A hírlevéllel kapcsolatban itt fogadjuk leveledet: bevonodas@szentmartonwaldorf.hu

1.

Húsvéti ünnepünk

Iskolánk ünnepeiről szóló sorozatunk első részét a húsvéti ünnepkörről Zsigó Andrea, Sün állította össze. Fogadjátok nyitott szívvel!

Nagyböjt ideje van.

Az iskolai folyosó mennyezetére már a kikeletet idéző színű leplek kerültek, de a madárkáink közül még a festetlenek libegnek a jelképes fellegek alatt. Mi, felnőttek megpróbálunk megtisztulni, ki léböjtkúrával, ki önként lemondva valami kényelemről, luxusról. Valamiről, ami feláldozható, hiszen nem szükségletünk, mégis nehéz az elengedése még erre a 40 napra is. Tesszük mindezt az újrakezdés, a feltámadás reményében. Emlékezve és előre gondolva az emberiség történetében oly nagy jelentőségű Golgotai Misztériumra, Jézus kereszthalálára és feltámadására. 

 A Húsvét ünnepe tulajdonképpen a leghosszabb ünnepünk, (csütörtöktől-hétfőig 5 nap), idejét, kezdetét kozmikus erők határozzák meg: a napéjegyenlőségnek is be kell állnia és Holdnak is meg kell telnie Húsvét vasárnap előtt, de az ünnep tulajdonképpen már egy héttel korábban, Virágvasárnappal, Jézus Jeruzsálembe való fényes bevonulásával kezdődik. Az ezután kezdődő Nagyhét eseményei aztán egyre mélyebbre visznek, és lassan lépésről-lépésre a Golgotához vezetnek bennünket, majd otthagynak egy éjjelre, legtöbbször azzal a hétköznapian hangzó kérdéssel a szívünkben, hogy hogyan történhetett meg mindez? Bach passiókon és a Jézus Krisztus Szupersztáron nevelkedő kamaszként sokáig szentül hittem, hogy Virágvasárnap és Nagypéntek nem egy évben lehetett, mert megfoghatatlan volt számomra, hogy egy ember sorsa ekkorát fordulhat kevesebb, mint egy hét alatt.


Persze tudjuk, hogy Jézus már eleve elrendelt céllal érkezett az emberek közé, egy olyan világba, ahol nagy szükség volt Istenre, hiszen az isteni akarat volt a megtartó erő, az erkölcsi vezérfonal az emberek életében. Igen ám, de ez az Isten a Jézus előtti korban teljesen más módon volt “jelen”, mint gondolnánk, hozzá fordulni áldozatok bemutatása után lehetett (Salamon templomának udvara folyamatosan égő áldozatok füstjébe burkolózott), és Jahve nevét egy évben egyszer, a főpap mondhatta csak ki a templom hívektől elzárt helyén, a Szentek Szentjében (ahol a híres Frigyládát, s benne a Tízparancsolatot őrizték). A templom e legszentebb helyét egy legendásan vastag és hosszú drapéria választotta el a templomtértől. (Fontos szövéstörténeti emlék: Mária, Jézus anyja is részt vett e kelme elkészítésében). Aztán a világ változott, és már Jézus életében megjelentek a próféták, Isten hírvivői, akik a hívők számára élőbbé tették a tanításokat, így a “megfoghatatlan” Isten egyre közelebbivé vált az emberekhez, de még mindig közvetítőkre volt szükség az “eléréséhez”.

Ekkor lépett elő Jézus, aki isteni lényként az emberek közé érkezve, majd halálával megváltva az emberek bűneit, átjárhatóvá tette az utat az emberek és az Ég között. Nem volt szükség tehát többé állatáldozatokra, közvetítőkre, a hívők ekkortól imáikkal közvetlenül Istenhez fordulhattak. Salamon király ősi templomában a Szentek szentjét őrző valószínűtlenül vastag és robosztus drapéria Jézus halálának pillanatában kettéhasadt, fizikailag is megnyitva az utat Isten szentélyéhez.

A halott test ezután sziklasírba kerül, ahonnan harmadnapra csodálatos módon eltűnik. Valójában Jézus elindul és újra teszi a dolgát, “Feltámadt!”, mondják, hiszen a Mennybemenetelig többször is emberként jelenik meg. A történet folytatása már a pünkösdi ünnepkörhöz tartozik.

Szellemtudományos szempontból nézve Steiner is úgy beszél Jézus Krisztusról, mint aki a szellemvilágot összekötötte az emberek világával és sok előadásában dolgozza fel ezt a gondolatot. Kiragadva ezek közül egyet Az év körforgása c. előadás sorozatában (GA223) így ír: 

Krisztus azt vitte véghez az emberiségért, hogy az isteni magasságokból leereszkedve emberi alakot öltött, és így valóban le tudott szállni az embert fenyegető veszélyek régiójába. Ide régebben nem szállhattak le azok az istenek, akik nem vállalták az emberi halált. Krisztus ezzel győzte le a maga módján a halált és így a szellemi világba való felemelkedés, mint a pokolra szállás másik pólusa járult hozzá ehhez, holott itt maradt a Földön: Krisztus úgy egyesült az emberiséggel, hogy leereszkedett az emberiséget fenyegető veszélyhez. 

Ezt a történést mindenekelőtt nemcsak földi szempontból kell szemlélnünk, hanem földi léten túli szempontból is. Ahogy áthaladt a feltámadáson, bizonyos Földön kívül élő szellemi lényeknek a Földről kiragyogó csillagnak tűnt, amely most a Földről sugárzik a szellemi világba. A szellemi lények úgy jellemzik a Golgotai Misztériumot, hogy egy csillag kezdett a Földről a szellemi birodalomba beragyogni.

Steiner szerint tehát Jézus reményt adó, utat mutató fénysugárként beragyogja a földi, és az égi világot egyaránt, hatással van az egész makrokozmoszra.

De forduljunk most a mikrokozmosz felé: Mi hogyan ünnepeljük a Húsvétot?

Mivel a mi iskolánk még felnövőben van, minden ünnepünk évről-évre kicsit újraformálódik, vannak már szép hagyományaink, de beemelünk új szokásokat is. A Húsvétot megelőző napok az osztályokban tudatosan csendesek, a gyerekek apró, húsvéthoz kapcsolódó tárgyakat készítenek. A kisebbeknél húsvéti kert készülhet (a cserépnyi földbe betemetett, majd kisarjadó búzamag a feltámadást jelképezi). A fő motívumok a nyúl, a lélek jelképe (sehol sincs otthona, mindenütt megél, ahol megfelelőek a körülmények) míg a tojás, ami az új életet szimbolizálja. Ezekben a napokban sor kerülhet az iskola közös takarítására, a terek rendbe tételére, a kert rendezésére a megtisztulás jegyében. Fontos Húsvétkor a természethez való kapcsolódás is, hiszen a megváltás nemcsak az emberre, az egész Földre érvényes.

Nagycsütörtökön a fiú- és a lánycsapat külön ünnepel, a fiúk zöldág járásra indulnak az erdőbe, hazaérkezve vándorbotot készítenek, a lányok tojást festenek. A különválással a tojásfestés meghittségét szeretnénk megteremteni, az életadás női misztériumának ápolására törekszünk. 

A húsvéti megújúlást a tavaszi szünet után újra találkozva egy nagy kirándulás keretében ünnepeljük meg, kalácsot majszolva, játszva, napozva, csevegve a virágos réten.

Gwendolyn Fisher, a Waldorf-ünnepek szakértője azt mondja, hogy a Húsvétnak a gyerekek számára különösen kedvesnek, vidámnak kell lennie. Húsvéti tojások elrejtése, majd megkeresése, a friss virágok, az éneklés (mint a beszéd ünnepélyes formája), a kalács, a sütemény (mint a mindennapi kenyér emelkedett változata), a gyertya (a Nap jelképe otthonunkban), mind kiemeli a Húsvéti napokat a hétköznapok közül. Az illatok, a színek pedig gazdagabbá teszik a érzékelést, a szívekig érnek és elmélyítik az ünnep érzését.

Lezárásul újra Rudolf Steiner sorai:

A húsvét tehát az az ünnep, amely arra az erőre emlékeztet bennünket, amely előbb vagy utóbb felébred bennünk. A húsvét időpontja az égi konstelláció szerint változik. Ahhoz, hogy az ember emlékezzen arra, amivé válhat, szemét az égre kell emelnie, hogy láthassa: képes kiszabadulni a földi létből és felülemelkedni rajta.

Benső szabadságunk, benső felszabadulásunk lehetősége rejlik abban az erőben, amely ily módon jut osztályrészünkül. Ha érezzük, hogy képesek vagyunk magunk fölé emelkedni, akkor törekedni fogunk arra, hogy valóban el is érjük ezt a felemelkedést; akkor benső emberünket szabaddá akarjuk majd tenni, mintegy ki akarjuk majd szakítani a külső emberhez kapcsolódó kötöttségéből. Külső emberünkben fogunk ugyan még lakni, de teljesen tudatos lesz számunkra a benső ember belső szellemi ereje. És ettől az időponttól – amikor észrevettük, hogy szabaddá tudjuk magunkat tenni -, ettől a benső húsvétünneptől függ azután, hogy elérjük a pünkösdöt is, amennyiben szellemünket, amely önmagára talált, most megtöltjük azzal a tartalommal, amely nem e világból, hanem a szellemi világokból való. Csak ez a szellemi világokból fakadó tartalom tehet bennünket szabaddá. Ez az a szellemi igazság, amelyről Krisztus Jézus azt mondta: „Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.”

Krisztus megjelenése az éteri világban (GA118)

2.

Pénzügyi helyzetünk a vártnál szerencsésebben alakult

Gazdasági beszámoló az első félévről

Az előző tanévet a forrásteremtő csoport aktív munkájának, és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően szép eredménnyel zártuk. Egy nagyobb összegű tartalékot sikerült képezni, ezzel indult el a 2023-24-es tanév.

Az elmúlt hónapokban a pénzügyi helyzetünk a vártnál szerencsésebben alakult, viszont a kiadásaink így is meghaladták a bevételeinket. Összesen 5,5 millió Ft többlet bevételünk keletkezett, ami nagyrészt a forrásteremtő csoport munkájának eredménye, valamint egyéb akciókból (pl. vásárok) jött össze. Ugyanakkor a hozzájárulások egyenlege összesen 3 millióval kevesebb lett a tervezett összegnél, ennek oka egyrészt a tanulói létszám alakulása, amely a vártnál alacsonyabb, másrészt a hiányzó befizetések. Erre reagálva idén kidolgoztuk a nemfizetés folyamatát.

Az új szülői vállalásaitoknak hála, az átlagos havi hozzájárulás 62.802 Ft-ról 64.649 Ft-ra nőtt, így jelenleg sokkal közelebb vagyunk az elvárt havi 65.000 forinthoz, mint az év elején voltunk. Köszönjük azon családoknak, akik erőn felül vállaltak emelt havi kötelezettséget, és külön köszönjük azoknak, akik az eddigi, átlag feletti vállalásaikat tovább tudták tartani, sőt, emelni is. Ez mind nagyon sokat segít az iskolánk pénzügyi stabilitásának megtartásában..

A kiadásaink összege a tervek szerint alakult, annak ellenére, hogy több olyan tétel merült fel, amelyek plusz terhet jelentettek ebben a félévben. A hő- és füstelvezető rendszer kiépítése 4 millió forintba került, a magas áramszámla miatt a rezsi több lett, az ebéd és az uzsonna díja is magasabb lett, illetve az évkezdéshez szükséges beszerzések is meghaladták a korábban kalkulált összeget. A személyügyi költségek viszont alacsonyabbak lettek, mivel még nincs minden tanári pozíciónk betöltve, ez ellensúlyozta a többi tétel hatását.

Az iskola pénzügyi helyzete stabil, az elmúlt hat hónap során, vagyis a 2023. júliustól 2024. januárig tartó időszakban – a tervezett 9 millió forinthoz képest – több, mint 4 milliót használtunk fel a tartalékainkból.

Ami a második félévet illeti, jó híreket oszthatunk meg veletek. A forrásteremtő csoport nemrég közzétette, hogy további 3 millió forintot sikerült szerezni az iskolánknak, emellett most újra vannak pályázati lehetőségek, több ilyenen is indulunk. Az állami normatíva a 2024-es évtől kezdődően 20%-kal emelkedik, ami jelentős tétel a bevételeinket tekintve. Az új, pedagógusokat érintő rendeletek hatására mi is megtettük a szükségszerű béremeléseket, habár a belső javadalmazási rendszerünk eddig is lehetővé tette, hogy tanáraink méltó és a szükségleteiknek megfelelő fizetést kapjanak. Amennyiben betöltjük az üres helyeket a személyügyi költségek várhatóan 20-30%-kal emelkednek, de ez már szerepelt a terveinkben.

Jelenleg más, az idei tanév költségvetését befolyásoló tényező nem látható. A második félévben is biztosítva van a működésünk úgy, hogy várhatóan – többlet vállalások nélkül – további 2,5-3 millió forintot kell majd felhasználnunk a tartalékainkból.

 Az iskola idén a két legfőbb céljának a stabilitást és a növekedést tűzte ki. E célok elérését a gazdasági munkacsoport a konzervatív pénzügyi tervezéssel és a fegyelmezett gazdálkodás biztosításával támogatja. A likviditás nyomonkövetésével és a váratlan pénzügyi helyzetekre adott gyors válaszokkal tudunk hozzájárulni a stabilitás megteremtéséhez. Emellett a csoport a forrásteremtő munkába is bekapcsolódik, adatokat szolgáltat és a pályázatok megírásában is segítséget nyújt.

Jelenleg már nagy erőkkel dolgozunk a következő tanévre szóló terveinken. Hamarosan erről is tájékoztatást adunk Nektek.

3.

A gyermeklétszám és az idei felvételi folyamat alakulása

A stabilitást és a növekedést tűztük ki, mint legfontosabb célok erre a tanévre. Ebben az írásban ránézünk ezek alakulására. Valamint arról is szó lesz, hogy miért fontos, hogy szülőként munkacsoport tagok legyünk, és mi mindent adhatunk hozzá ezen célok megvalósulásához.

A növekedés egyik pillére a gyermekek létszámának növekedése, amelyhez munkacsoportjaink munkája is nagyban hozzájárult:

 • A kommunikációs csoport megújulásának köszönhetően többszörösére ugrott a facebook oldalunk és honlapunk elérése. Munkájuk eredménye, hogy az első, alapító tanévhez hasonló létszámban láttuk vendégül bemutatkozó estjeinken az érdeklődő családokat.

Szintén a külső kommunikációnk eredménye, hogy a felsőbb osztályokba is növekedett az érdeklődés a pótfelvételi folyamaton keresztül. Mire egy család a beiratkozásig jut, hosszú felvételi folyamaton megy keresztül a felsőbb osztályok esetében is, és a meglévő osztály közösségéhez csatlakozás is fontos szempont. Az első félévben három család csatlakozott a 2., 3. és 4. osztályba, de vannak további érdeklődők is, akik még a felvételi folyamat közben vannak, így annak végeredményéről később tudunk beszámolni.

 • Fiatal iskolánk 5. felvételi folyamata a végéhez közeledik. A bemutatkozó előadássorozat estjeit, majd a további beszélgetéseket mindvégig kísérték a bevonódás csoport tagjai. Feladatuk – a rengeteg visszatekintő beszélgetés mellett – ez esetben a jövőbe tekintés, az érdeklődő felnőttek szülői szerepre hangolása, és ehhez minden információ átadása, amire csak szükségük volt.
 • Kiemelkedő alkalom a felvételi folyamatban a családi nap, ahol a gyerekek és szüleik is kapcsolódhatnak iskolánkhoz, “beszívhatják a szagát”, ahogy az egyik szülő nevezte. Hálásan köszönjük az 1. osztály szülői közösségének a fantasztikus vöröslencse ebédet, amelyen keresztül az együttmunka eredményébe és a közös étkezés örömébe is belekóstolhattak vendégeink.

 • Végül, de semmiképpen sem utolsó sorban PEDAGÓGUSAINK erejükön felül kísérik a felsőbb osztályokba, és a leendő első osztályba érkezni vágyó családok teljes folyamatát is. Anamnéziseket dolgoznak fel, beszélgetnek, minden kérdést megválaszolnak, több körben megnézik a gyerekeket, segítik egymást és a fogadó osztály tanítóját a család és a gyermek beilleszkedésében, együttműködnek a többi munkacsoporttal. Múlt hétvégén pedig a felvételi folyamat másik csúcspontjaként – megszervezték és lebonyolították a felvételi játékot.
 • Mindeközben a teljes munkatársi kör a pedagógusokkal és a személyügyi csoporttal az élen gőzerővel keresik a várva várt pedagógusokat, szellemi és operatív energiát is fektetve abba, hogy minden gyermek, család és pedagógus ide találjon, akinek a MI ISKOLÁNK híre, kommunikációja, “hangulata”, pedagógusai, szülői köre, közössége a hívószó. A személyügyi hírekről egy következő cikkben olvashattok.

 

A leendő első osztályba felvételt nyert és beiratkozni szándékozó családok számát – ami nagyban függ a leendő osztálytanító megérkezésének idejétől -, amint publikálható, megosztjuk veletek.

A fent említett csoportok mindegyikének aktív közreműködésével folytatjuk a korábbi gyakorlat szerint pótfelvételi kiírását minden osztályfokra.

 

A Szervezeti kör nevében: Medvecki Réka

4.

Alkotókör –  kérdezz-felelek

Az Alkotókör céljainak és  terveinek megvalósításához állandó és aktív tagokra van szükségünk. Az első félévi szülői aktivitás nagyon alacsony volt. Szeretnénk megérteni, hogy mit tehetünk mi az aktívabb részvétel érdekében, ezért az elmúlt pár hétben a szülői esteken megkérdeztünk Titeket, hogy szerintetek mit kellene változtatnunk, javítanunk, mire lenne Nektek szükségetek. Nagyon köszönjük az őszinte visszajelzéseteket! 

 

Kaptunk többetektől ötletet termékekkel, workshop helyszínnel, vásárokkal kapcsolatban. Voltak, akik csak kérdést tettek fel, amit a szülői esten meg is tudtunk válaszolni. Másoktól kaptunk konkrét változtatási javaslatokat is. A beszélgetés során olyan visszajelzések is megfogalmazódtak, amelyek az iskolával, szervezettel kapcsolatosak, így az Alkotókör keretein túlmutatnak. Ezeket a bevonódás munkacsoport tagjai vitték magukkal. 

 

A szülői esten felmerült kérdéseket és észrevételeket meghallottuk, és ezek alapján készítettünk nektek egy Kérdezz-Feleleket! Ebben szeretnénk  beszámolni a kérdéseitekkel és észrevételeitekkel kapcsolatban. 

 

Mit terveztünk idénre?

Az idei tanévben az alkotókör tevékenységének tervezése során az Alkotókör céljaiból, és az iskola szeptemberben kitűzött céljaiból indultunk ki (stabilitás, növekedés). Azt igyekeztünk megtervezni, hogy hogyan tudja ezeket a  célokat az Alkotókör úgy támogatni, hogy a saját céljait is megőrzi és megvalósítja közben.

 

Mindezeket mérlegelve az Alkotókör tevékenysége során az idei évben két tevékenységre fókuszálunk:

Mit valósítottunk meg az első félévben, milyen eredményeket értünk el?

 • októberben a garázsvásár bevételét kézműves foglalkozással támogattuk
 • novemberben az iskolai Szent Márton napi vásáron a külsős kézművesek mellett mi is árusítottunk portékákat
 • decemberben nagyon intenzíven dolgoztunk: alkotóműhelyeket szerveztünk, az iskolát a Jenői Adventi vásár mindhárom alkalmán egy gyönyörű standdal képviseltük 
 • elindítottuk a karácsonyi képeslap kampányunkat: a szülők által festett képekből készült képeslapokat online, vásárokban és szülők által ajánlott, együttműködő boltokban is árusítottuk
 • zárásként pedig egy adománybolt asztalt állítottunk fel a Jövőképző decemberi rendezvényén.

Mindezekről a kommunikációs munkacsoporttal szorosan együttműködve fényképes posztok születtek az iskola Facebook oldalán, amelyek nagy örömünkre az iskola legnépszerűbb posztjai közé tartoznak.

Büszkék vagyunk rá, hogy az első félévben összesen 400.000,- Ft adománnyal tudtunk hozzájárulni az iskola költségvetéséhez. Ez hozzávetőleg 6 család havi átlagos hozzájárulásának felel meg.

 

Mit akarunk megvalósítani a második félévben?

Mindezek szellemében szeretnénk tovább folytatni a munkát a második félévben is: 

 • áprilisban a Szent György-napi vásáron, májusban a Pilisborosjenői Majálison veszünk részt,
 • márciusban már megvalósítottunk egy jótékonysági nemezelő workshopot és tervezünk még egy tavaszi jótékonysági workshopot, 
 • a kommunikációs munkacsoport segítségével elkezdtük egy online adománybolt iskolai weboldalba történő IT hátterének kialakítását.

 

Hogyan tudunk fejlődni?

A szülői esten kapott visszajelzések többsége 3 kérdésre vonatkozott, amelyeket meghallottunk és változtatunk:

 

Milyen tevékenységekhez lehet csatlakozni?

Sokan jeleztétek, hogy azért nem csatlakoztok, mert nincs kézügyességetek. Emiatt nem kell aggódnotok, mert három tevékenységhez is tudtok csatlakozni:

 1. Portékakészítés: aki érez magában alkotókedvet, az portékákat készíthet otthoni munka és alkotóműhely keretében. Ezekhez tényleg nincs szükség semmilyen előképzettségre, mindent megmutatunk.
 2. Vásári árusítás: a vásári időszakokban (advent és tavasz) a portékák ki- és bepakolásához és az árusításhoz, valamint kézműves foglalkozások tartásához tudtok akár 1-1 órára csatlakozni.
 3. Logisztika: a plakátolás, alapanyag szállítás, egyéb apró logisztikai feladatokra esetenként van szükségünk.

 

Hány ember szükséges egy vásár lebonyolításához?

Ahhoz, hogy igényes és szép portékákkal képviselhessük az iskolát egy vásáron és ott sikeresen árulhassunk, ennyi szülőtárs aktív részvételére van szükségünk:

 • portékakészítés: átlagosan 3 alkotóműhely alatt készülnek el a portékák egy vásárra, amihez legalább 5 ember kell.  Ahhoz, hogy senki ne terhelődjön túl legalább ennyi állandó és aktív tagra van szükségünk. Otthonról is lehet portékát készíteni, így rugalmasan beoszthatod az idődet.
 • vásári árusítás: a vásár hosszától függően 5 – 8 ember, de ez emberenként csak 1 óra elfoglaltságot jelent. Ehhez alkalmanként bárki csatlakozhat.

Ha csatlakozni szeretnél – akár csak alkalmanként – vagy kérdésed vagy bármilyen ötleted van, keress minket bátran!

Várunk mindenkit szeretettel:

Bogi és Viki

5.

Szülői bevonódás az első félévben

Kedves Szülők!

Nagyon köszönjük minden kitöltőnek a konstruktív válaszokat! A 2023-24-es év első félévére visszatekintő kérdőívre 21 válasz érkezett, ami háromszor annyi kitöltést jelent mint az előző tanév végén. 

A válaszadók kevesebb, mint egyharmada élt az – általatok kért – lehetőséggel, hogy akár anonim módon is visszajelezhessetek. 

A gyerekek többségében jól vannak, és fontos téma a szülőkben a gyerekek közötti konfliktusok. Bizonytalanságot fogalmaztak meg a szülők személyügyi témákban, illetve információhiányt a Waldorf-pedagógiával, Antropozófiával kapcsolatban. 

A válaszadók több mint ¾-e úgy jelölt, hogy aktívan vagy közepesen aktívan tolja az iskola szekerét. Az alacsonyabb szintek hátterében zömében személyes okokat, illetve az egyéni és szervezeti működési elképzelések közötti különbségeket fogalmaztátok meg.

A kommunikációt a többség jónak vagy kifejezetten jónak ítélte. A szöveges visszajelzésekben is többnyire határozott javulást fogalmaztak meg.

A válaszokból az is leszűrhető, hogy a hírlevél (alias Szent Márton Hírek) teljesíti a feladatát, a kitöltők ⅔-a mindig elolvassa. Az e-mailes kommunikációt a többség hasznosnak tartja a hivatalos információk átadására, de van, akinek ez néha túl sok, olykor zavaró mennyiségű levelet eredményez. Javaslatként megjelent az email-ek témánkénti küldése, de a kevesebb levélbe tömörített több információ is. A mindennapos kommunikációra többen chates felületet hiányoltak. 

Ezen felül – főleg az első osztályból – az a visszajelzés érkezett, hogy az események, ünnepek dátumait korábban szeretnék megkapni. Azonban volt olyan visszajelzés is, hogy új Waldorf-iskolás szülőként is hozzá lehet jutni az információkhoz, illetve szükség esetén lehet tudni, hogy kihez forduljanak. 

Az egyértelműen látható, hogy az osztálytanítótól érkező információk jutnak el legbiztosabban a családokhoz, ez az a kommunikációs csatorna, amit mindenki kivétel nélkül elolvas.  

A személyes találkozókon a válaszadók 90%-a igyekszik részt venni, és több mint fele érzi úgy, hogy aktívan be tud kapcsolódni ezekbe az alkalmakba. A csoport negyede jelezte, hogy ilyen eseményeken nehezen szólal meg, nehezen hozza be a kérdéseit, javaslatait. Két ember érezte túl soknak a személyes találkozókat, és ugyanannyi jelezte, hogy több találkozásra volna szükség. A kötetlen beszélgetés igénye is megjelent, és volt – aki frissen csatlakozva – a moderáció előnyeiről írt. 

Az elmúlt hónapokban több olyan lépést, változtatást is bevezettünk, amik (néha megelőzően is) a  felmerült igényekre reagálnak: 

 • a Mattermost beindítása, mint napi kommunikációs lehetőség;
 • Heti Waldorf címmel cikksorozat Waldorf-pedagógia témában (Mattermost);
 • antropozófiai és waldorf témájú anyagok (Mattermost);
 • Szülők iskolája szervezése – közösen kiválasztott témákkal;
 • a Szülői kézikönyv munkaverziójának megosztása;
 • személyes beszélgetés, visszajelzés kérése a szülői esteken a munkacsoportokkal kapcsolatban;
 • hírlevélben külön rész az “Előttünk álló programok” dátumainak felsorolásával;
 • hírlevélben külön cikksorozat az év adott időszakának megfelelő ünnepeinkről. 

A kérdőívből kapott visszajelzéseket az illetékesek felé továbbítjuk, és a további megoldási javaslatokkal, lépésekkel jelentkezni fogunk.

 A bevonódás csoport nevében: Judit és Eszter

6.

Előttünk álló programok

március 21. 18:00 Szülők iskolája

március 25. 17:30 Stúdium csoport

március 27. Évszakünnep

március 28. Szünet előtti utolsó tanítási nap

április 2-7. Húsvéti szünet

április 6. Nagytakarítás

április 8. 17:30 Stúdium csoport

április 13. 9:00 Kert nap (gyermekek, felnőttek)

április 22. 17:30 Stúdium csoport

Kihez fordulhatok?

Belső kommunikációval, kérdésekkel, konfliktusok kezelésével kapcsolatban – a már korábban kiküldött – Kihez fordulhatok? c. tájékoztatónk nyújthat eligazodást.

Írd meg kérdésed, kérésed, konstruktív javaslatod!

Továbbra is nagyon fontos nekünk minden észrevételetek, gondolatotok, kérdésetek, ötletetek iskolánk és közösségünk életével, működésével kapcsolatban. Ezeket a  bevonodas@szentmartonwaldorf.hu címre küldött e-maillel tudjátok eljuttatni hozzánk. 

Bevonódás csoport, 2024. március