Szent Márton Hírek 23/3

Csillagok szóltak egykor az emberhez
Elnémulásuk kozmikus sors.
Észlelni ezt az elmúlást
Fájdalmas lehet a földi embernek.
De a néma csöndességben érik 
Amit az ember szól a csillagokhoz.
Észlelni e beszédet 
Erővé válhat a szellemi emberben.

Rudolf Steiner Marie Steinernek, 1922. december 25-én

 

Kedves Szülőtársak!

Márciusi hírlevelünket egy új, színes formában olvashatjátok, reméljük tetszeni fog. 

Kellemes böngészést kívánunk!

a Kommunikációs Csoport
2023. március 17.

IMPRESSZUM
A hírlevéllel kapcsolatban itt fogadjuk leveledet: kommcsop@szentmartonwaldorf.hu

1.

Első osztály

A 2023/2024-es  tanévben induló első osztállyal kapcsolatos hírek

A felvételi bemutatkozó folyamat utolsó állomását, a családi napot március 4-én tartottuk meg, amely a bevonódás munkacsoport szervezésében sok szülőnek és munkatársnak köszönhetően nagyon sikeres volt. Az ismerkedő családoktól sok pozitív visszajelzést kaptunk és a jelentkezések is folyamatosan érkeznek azóta.

Eddig 16 család jelentkezését kaptuk meg.
A családi napon az érdeklődő szülőket tájékoztattuk arról, hogy egyetértésben Ferenccel a jövő tanévben induló első osztály osztálytanítói feladatait nem Ferenc fogja hordozni. A felvételi folyamat hátralévő része és a beiratkozás változatlanul folyik tovább, amelyet Szilvi gondoz. A jövő évi első osztály új osztálytanítójának keresése is elkezdődött, amelyet az iskola Facebook oldalán található hirdetés megosztásával Ti is tudtok segíteni.

2.

Az iskolaépület jövője, a jövő iskolaépülete

 közös koncepcióalkotási folyamatba kezdtünk a faluval

Megalakulásunk óta tárgyalásokat folytatunk környezetünk szereplőivel, döntéshozóival, hogy iskolánk végleges fizikai helyét mielőbb megtaláljuk. Célkitűzésünk az alapvető fizikai szükségleten, a 8 osztály minden funkcióját befogadni képes épületen túl, hogy Pilisborosjenő szerves részét képező, a helybéli szervezetekkel és az itt lakókkal együtt élő és működő, falusi iskolát építsünk.
Most új szakaszába érkezett ez a folyamat: a Pilisborosjenői Önkormányzat, a Reichel József Művelődési Ház és a Szent Márton Waldorf Iskola, felismerve terveink és vágyaink metszéspontjait, közös koncepció megalkotásába fogott. Kéthetente találkozunk, és együtt szeretnénk kidolgozni azt a jövőtervet, amelyben a vágyott funkciók – részünkről tornaterem, műhelyek, iskolaépület és kert, gazdaság, a falu részéről közösségi/színház tér, az önkormányzat részéről jól funkcionáló épületek, hasznos kezdeményezések támogatása – mindegyikének helyet találunk. A tervek szerint 2023. őszére készülhet el az a közös koncepció, amely aztán a képviselő testület elé kerülhet döntésre.
A folyamat állásáról a Lobbi és a Jövőtervező csoport folyamatosan tájékoztat Benneteket.

3.

Szülők kapcsolódnak szülőkhöz

a Bevonódás csoport bemutatkozása

A Bevonódás csoportot 2022. szeptemberében hívtuk életre. Feladatainkat eddig fenntartó Egyesületünk elnökségi tagjai látták el. A már sokat emlegetett gröbenzell-i látogatás adta az ötletet, hogy egy külön munkacsoport támogassa a szülőket abban, hogy minél jobban tudjanak kapcsolódni a folyamatosan változó és megújuló, önigazgató szervezetünkhöz, hogy szülők kapcsolódjanak szülőkhöz. 

Alapdokumentumunk rögzíti működési területünket, de fontosnak tartjuk kiemelni, hogy:

  • Elsődleges célunk az új és a már hozzánk járó családok bevezetése a működésünkbe, (ide értve a hozzájárulások kezelését, a munkacsoport tagságot) tájékoztatásuk, kísérésük.
  • Minden osztályban jelen vannak csoportunk tagjai, akikhez bátran fordulhattok gondolataitokkal, kérdéseitekkel, nehézségeitekkel. Segítünk megtalálni azok helyét.
  • Tagjaink idén 1.o: Emich-Kriston Genovéva, Kvassay Bea, Medvecki Réka, 2.o: Pálvölgyi Katalin, 3.o: Kecskés-Vincze Eszter, Schlanger Judit, a pedagógiát Ott Krisztina képviseli.

Hiszünk az élő, az egymást támogató beszélgetés erejében, amelyben a hármas tagozódás mentén törekszünk a gondolkodás, az érzés és az akarat különválasztására. Mindannyian folyamatos tanulásban vagyunk, együtt gyakoroljuk és ezáltal fejlődhetünk beszélgetés kultúránkban.

Egyéni és közös beszélgetésekben is állunk rendelkezésetekre, keressetek személyesen, vagy a bevonodas@szentmartonwaldorf.hu email-címen.

4.

Idén is várjuk az 1%-os felajánlásokat

Már e-mailben és az iskola Facebook oldalán is láthattátok a felhívást: közeleg az idei SZJA-bevallás időszaka és az 1%-os felajánlások gyűjtésének a lehetősége. A korábbi években is szép összeg gyűlt össze ebből a forrásból. Idén az ebből befolyó összeget az újabb osztályterem berendezésére, az udvar és a veteményes szépítésére szeretnénk fordítani.

Mit tudtok tenni, hogyan tudtok segíteni?

  • Az adóbevallás során a Pilisborosjenői Waldorf Egyesületet (adószám: 18129724-1-13) válasszátok az 1% felajánlásánál.
  • Kérjetek meg minél több ismerőst, hogy ők is az Egyesületnek ajánlják fel az 1%-ot az adóbevalláskor.
  • Osszátok meg a Facebook posztot.

Köszönjük a támogatásotokat!

Forrás munkacsoport

5.

Konfliktus feldolgozó folyamat indul Kőrösi Ákossal

Kedves Közösség!
A szervezeti változások miatt többször találkoztunk az elmúlt hetekben. A szervezet csoport legjobb tudásával igyekezett tájékoztatást adni az iskolában történtekről, a tényekről, a jövő alakulásáról.

Mindannyiunkból sokat kivettek a nehézségek, szeretnénk megkeresni és felismerni a tanulnivalót, amit a konfliktus, mint álruhás varázsló hordoz számunkra. Szeretnénk, hogy mindenki részt vegyen, aki szükségét érzi egy ilyen feldolgozó folyamatnak, hogy utána újult erővel hordozhassuk az iskola lényét, s benne gyermekeinket.

Arra hívunk Benneteket, hogy együtt nézzünk a konfliktusok működése mögé saját megéléseinken keresztül. Keressük meg a miérteket és azt, hogy milyen fejlődési lehetőségeket hozott mindez számunkra.

Kőrösi Ákost kértük fel, hogy indítsa el ezt a munkát. Ha teheted, gyere el a legelső alkalomra, ahol részletesen megbeszéljük a folyamat kereteit és elköteleződünk a folytatásra.

Időpontok minden alkalommal 17:00 – 20:00
március 21.
április 4.
április 25.
május 16.
május 30.

Szeretettel várunk Benneteket!

a Szervezet csoport nevében Réka

6.

Új, “Waldorf kitekintő’ válogatásunkkal igyekszünk érdekes, aktuális cikkeket, videókat megosztani veletek. Fogadjátok szeretettel ebben a számunkban Guti Adrienn osztálytanító tollából

“A Waldorf pedagógia képe a gyermekről” c. írást.

Ebben a hónapban egy interviewt mutatunk be

Vekerdy Tamással: és most belülről címmel…

7.

A lobbi csoport beszámolója

Dr. Vitályos Eszter látogatásáról

A Waldorf és a politika
Az antropozófiából adódóan a Waldorf mozgalom, és a civil, nonprofit fenntartású Waldorf-intézmények is politikán felül és kívül állnak. Ugyanakkor beágyazottak vagyunk a társadalmi struktúrákba, és mint köznevelési intézmények, számos hatóság és állami szerv ellenőrzést gyakorol felettünk.

Országosan a Waldorf Szövetség látja el a mozgalom érdekében a lobbi tevékenységet, segítve az intézmények életben maradását és fejlődését, kapcsolatot tartva hatósági és szakpolitikai szervezetekkel.

A mi lobbi csoportunk
A külvilághoz való kapcsolódásunk, és az ebben való érdekérvényesítés, valamint a jó együttműködés a szűkebb és tágabb környezetünkkel, rendkívül fontos intézményeink számára. Az alapításkor lényeges szempont volt, hogy integrálódjunk a faluba, szervesen kapcsolódjunk a helyi élethez, váljunk annak értékes tagjává, megőrizve értékeinket és identitásunkat.
Kapcsolódunk az önkormányzathoz, a művelődési házhoz, a lakossághoz, más civil- és oktatási szervezetekhez, tágabb értelemben pedig az országos, minket szabályozó hatóságokhoz és hivatalos szervekhez is.
Azért, hogy kapcsolatainkat figyelemmel és tudatosan ápoljuk, érdekeinket érvényesítsük, kialakítottuk a szervezetünkben a lobbi tevékenységet. Jelenleg munkacsoportunknak három tagja van: Medvecki Réka, Vándor Balázs és Verba Judit.

A képviselői látogatás
Dr. Vitályos Eszter a Pilis-Dunakanyar régió, így Pilisborosjenő országgyűlési képviselője, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese.

Az iskolánk hosszú távú helykeresése kapcsán, tavaly nyáron merült fel először a vele való kapcsolat felvételének ötlete, polgármesterünk biztatására.

A szeptemberi engedélyeztetési nehézségek kapcsán kerültünk végül kapcsolatba a képviselő asszonnyal, akitől valóban jelentős segítséget kaptunk, segített egyengetni az utunkat a Minisztériumban. Medvecki Réka és én személyesen is találkoztunk vele szeptemberben. A beszélgetésen az engedélyeztetésen felül iskolánk küldetéséről, céljairól is szó volt, és már akkor megállapodtunk egy látogatásban, ahol megmutatjuk az iskolát, óvodát és tudunk a jövőről is beszélgetni.

Erre a látogatásra január 26-án került sor. A képviselő asszony mindvégig rendkívül nyitott, érdeklődő volt, és segítő szándékát fejezte ki felénk. Felmentünk vele a Lovas-fennsíkra is. A földművelés számára nagyon kedves, hisz nagy területen gazdálkodik a családjuk, és állattartással is foglalkoznak Pócsmegyeren. Innen az iskolába mentünk, és hosszan beszélgettünk jó hangulatban, konstruktív légkörben. Rendkívül sok releváns, érdeklődő kérdést, nyitottságot és segítő jó szándékot kaptunk. Vitályos Eszter családtagjai között is vannak Waldorfosok, így ismerős voltszámára a pedagógia.. A délutáni látogatást a pedagógusokkal egyetértésben úgy szerveztük, hogy az a gyerekek életére egyik intézményben se legyen hatással. A pedagógiai konferencián a tanárokkal is megismerkedett és hosszan beszélgetett. Mindenkihez voltak nyitott, érdeklődő kérdései. A programot az óvodában zártuk, ahol a képviselő asszony találkozott az óvónőkkel. Beszélgettünk arról, hogyan sikerült a semmiből az óvodát megteremteni, ami jelenleg az egyesület tulajdona, így hosszú távon is biztos helye a kicsiknek. Igyekeztünk megmutatni, hogy mindannyian lelkesek, tetterősek vagyunk, akik képesek a közösséget megmozdítani egy jó ügy érdekében.

Azzal váltunk el egymástól, hogy kapcsolatban maradunk, és az önkormányzattal közösen dolgozunk az iskola helyének megtalálásán, amiben ő is szívesen segít. Nagyra értékelte a nálunk folyó munkát, felajánlotta további segítségét és támogatásáról biztosított bennünket.
A látogatásra készített prezentációnkat itt találjátok.
A lobbi csoport nevében
Verba Judit

Pilisborosjenő, 2023. február 4.