Kedves Mindnyájan!

Ezúton szeretnénk segítséget, támogatást kérni a 2020. szeptemberében kapuit megnyitó pilisborosjenői Szent Márton Waldorf Iskola számára. Hosszú, másfél éves előkészítő munka után az alapítókhoz kapcsolódó új családokkal karöltve intenzíven dolgozunk azon, hogy a hozzánk érkező gyermekeket egy, a Waldorf-pedagógián nyugvó iskola fogadja szeptemberben. Tantermeket alakítunk ki, iskolakertet rendezünk, bútorokat, eszközöket szerzünk az induláshoz.

Most egy olyan terület támogatásában kérünk segítséget, mely nagyon fontos a gyermekek nevelését-oktatását illetően.

Korunkban létszükségletté vált, hogy az egészséges emberré nevelést célozzuk meg a Waldorf-iskolában. Ehhez elengedhetetlen, hogy a művészeti képzés a megfelelő helyen és a megfelelő módon jelenjen meg a gyermekek nevelésében.

Egyáltalán nem volt véletlen az, hogy a száz éve, 1919-ben alapított első Waldorf-iskolát – a jövőt illetően bölcs előrelátással – az elméleti-gyakorlati-művészeti oktatás harmonikus egyensúlyára építve álmodta meg Rudolf Steiner.

A művészetek tanításával nem azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek kiváló festőkké, zenészekké, előadóművészekké váljanak. Épp ellenkezőleg. A művészeti tárgyakra úgy tekintünk, mint oktatásunk eszközeire, éppúgy, mint a tudományos és a gyakorlati tárgyakra is, amelyek hármassága egy teljesebb, közvetlenebb kapcsolatot tud nyújtani az élethez, mint élő egészhez.

A művészi-zenei munkához, tanításhoz több, különböző hangszert szeretnénk használni. Kezdetben a megtanult dalokat a gyerekek furulyán és gyermekhárfán játszák el. A hangok, a hangzási tér szabad átélését segíthetik a különböző gongok, harangjátékok, hangrudak. Az euritmia, mint mozgásművészet és a színdarabok, ünnepek hangszeres kíséretét szolgálná a pianínó. A leendő iskolában több képzett zenész és Waldorf zenetanár segítségével segítjük a gyermekek fejlődését. Ebben kérünk segítséget!

Iskolánk első hangszerei között az alábbiakat szeretnénk látni:

  1. Choroi pentaton furulya 30 db
  2. Gyermek hárfa 30 db (a szülők maguk faragják és készítik el egy lírakészítő táborban a hangszereket)
  3. Pianínó 1 db
  4. Auris harangjáték pentaton
  5. Auris harangjáték kromatikus
  6. Asztali hangsorállvány 1 db
  7. Hangrudak és ujjintányér (Klangstäbe und Zymbeln)
  8. Hangolt gong sor (a-A’)

Megköszönjük, ha támogatják kezdeményezésünket.

Üdvözlettel,
a Szent Márton Waldorf Iskola alapítói köre

Pilisborosjenői Waldorf Egyesület
Bankszámlaszámunk: Magnet Bank 16200137-18542644
IBAN: HU69 1620 0137 1854 2644 0000 0000
Adószámunk: 18129724-1-13